Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli

Data publikacji 04.09.2018

Wakacje dobiegły końca, do kraju powróciła czternastka polskich policjantów, którzy pełnili służbę w Chorwacji i Bułgarii. Europa nie ma granic i współpraca międzynarodowa nie może ograniczać się wyłącznie do okresu wakacyjnego. Stąd na mocy porozumienia między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli, dwójka polskich policjantów rozpoczęła służbę na terenie Czech.

Istotnym obszarem aktywności służby prewencyjnej, jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną - są organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny" na terenie Chorwacji i Bułgarii oraz w sezonie zimowym na terenie Włoch.

Zauważyć jednak należy, że nasi rodacy przemierzają Europę nie tylko w celach turystycznych. Znaczna ich liczba, szczególnie w rejonach przygranicznych, podejmuje stałe zatrudnienie na terytoriach innych państw. Stąd z inicjatywy strony czeskiej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarł porozumienie o realizacji wspólnych patroli w rejonie Mlada Boleslav, gdzie pilotażowo w miesiącu wrześniu br. służbę pełnić będzie dwójka polskich policjantów. Równocześnie z naszymi policjantami tego rodzaju służbę rozpoczęła dwójka policjantów słowackich. Zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnić będzie mł. asp. Ewa Fikiel oraz st. sierż. Krzysztofa Krysta na co dzień pełniący służbę w garnizonie opolskim i śląskim.

Uroczysta inauguracja współpracy nastąpiła w dniu 3.09.br. i wzięli w niej udział ze strony czeskiej m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych Jan Hamáček i Komendant Główny Policji Tomáš Tuhý. Stronę słowacką reprezentował oficer łącznikowy gen. ing Ivan Ševćík, ze strony polskiej obecny był Pan Artur Łukiańczuk - Konsul RP Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pradze.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy w celu podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, ale również zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Polaków prawa miejscowego, co ma niewątpliwie ogromny wpływ na korzystne postrzeganie naszej nacji przez obcokrajowców. Zadania te są więc zbieżne z realizowanymi przez polskie służby dyplomatyczne dlatego też pomimo, że formalnie nie są one stronami porozumień, faktycznie bezpośrednio współpracują z polskimi policjantami.

O poziomie i efektach tej współpracy mogą świadczyć podziękowania złożone przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Pana Andrzeja Jasionowskiego na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, w których pisze: „Profesjonalizm, odpowiedzialność, cierpliwość i nienaganna postawa polskich funkcjonariuszy niejednokrotnie przyczyniła się do niwelowania negatywnych skutków niefortunnych zdarzeń z udziałem polskich obywateli, tak licznie wypoczywających w Chorwacji. Postawa polskich policjantów zyskała duże uznanie nie tylko wśród obywateli RP, ale i wśród funkcjonariuszy chorwackiej policji i była bardzo życzliwie prezentowana w chorwackich środkach masowego przekazu. (...) Szanowny Panie Komendancie, chciałbym podkreślić, że międzynarodowy projekt „Bezpieczny sezon turystyczny” to wspaniała inicjatywa, doskonale i skutecznie sprawdzająca się w praktyce i mam ogromną nadzieję, że rok 2019 przyniesie nie tylko jego kontynuację, ale także zaowocuje nowymi rozwiązaniami”.

W razie potrzeby nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi policjantami pełniącymi służbę w rejonie Mlada Boleslav jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

 • +48 505 030 329

(Biuro Prewencji KGP/ mw / ig)

 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
 • Współpraca międzynarodowa w ramach polsko-czeskich patroli
Powrót na górę strony
Polska Policja