Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny portret nietrzeźwego kierowcy

Data publikacji 15.04.2006

W okresie świątecznym policjanci wiele uwagi poświęcą bezpieczeństwu na drogach, zwłaszcza poprzez eliminowanie z ruchu drogowego tych, którzy bezpieczeństwu zagrażają najbardziej – nietrzeźwych kierowców. Prawie 15 proc. wszystkich wypadków spowodowali nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego. Policja prezentuje statystyczny "portret" sprawcy tego przestępstwa.

W 2005 r. zrejestrowano 85.447 przestępstw stwierdzonych z art. 178a k.k. czyli o 9,5 % więcej niż w 2004 r.

Charakterystyczny dla tego przestępstwa jest wyjątkowo wysoki (w stosunku do innych przestępstw) odsetek czynów popełnionych na wsi. Wynosi on prawie 40 %.

Miejsce popełnienia przestępstwa (klasa miejscowości):

 • Wieś – 33.723 przestępstw
 • Miasto do 5 tys. mieszkańców – 3.087 przestępstw
 • Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców – 3.758 przestępstw
 • Miasto 10 -20 tys. mieszkańców – 7.947 przestępstw
 • Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców – 11.284 przestępstw
 • Miasto 50 -100 tys. mieszkańców – 7.195 przestępstw
 • Miasto 100 -200 tys. mieszkańców – 6.018 przestępstw
 • Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 6.401 przestępstw
 • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – 6.034 przestępstw

W 83.336 przestępstwach dane podejrzanego były znane w chwili wszczęcie postępowania, natomiast w 2.111 przestępstwach sprawca nie był znany.

Zarzuty popełnienia przestępstwa otrzymało 82.186 podejrzanych. Wśród nich tylko niespełna 3% (2.433) stanowiły kobiety.

Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco:

 • 283 podejrzanych do 16 lat (w tym 10 kobiet)
 • 6.150 podejrzanych w wieku 17-20 lat ( w tym 201 kobiet)
 • 12.801 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 336 kobiet)
 • 13.841 podejrzanych w wieku 25-29 lat ( w tym 368 kobiet)
 • 38.836 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 1.297 kobiet)
 • 10.275 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 221 kobiet)

45 podejrzanych było niepoczytalnych.

54.631 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (10.420 było już karanych za podobne p-twa, 9.879 – za inne przestępstwa, 7.256 – b.d.).

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:

 • Dozór Policji – 511
 • Zakaz opuszczania kraju – 21
 • Poręczenie: majątkowe – 1.104, społeczne – 3
 • Zawieszenie w czynnościach służbowych – 7
 • Placówka oświatowo wychowawcza – 1
 • nadzór kuratora – 1
 • Areszt – 141 ( z tego trwały – 80, uchylony – 80)

Najczęściej podejrzanymi były osoby pracujące – 33.176, następnie bezrobotne: poszukujące pracy - 25.887 i nie poszukujące pracy – 6.700, emeryci i renciści – 5.863, prowadzący własne gospodarstwo rolne – 5.493, uczniowie – 3.141 i studenci – 1.198, pomagający w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej – 448 i nielegalnie zatrudnieni – 280.

85 podejrzanych popełniło przestępstwo podczas przerwy w wykonywaniu kary, 82 podczas okresowego zwolnienia z ZK, 16 po uchyleniu aresztu tymczasowego, 148 podczas ucieczki z miejsca izolacji, 169 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary.

Uwaga! Zaprezentowany "portret" dotyczy przestępstw i podejrzanych, znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzących pojazd mechaniczny w ruchu lądowym

Zobacz także:

KGP: Pijani kierowcy są plagą

Statystyczny "portret" włamywacza
Statystyczny "portret" dłużnika alimentacyjnego
Statystyczny "portret" sprawcy rozboju
Statystyczny "portret" gwałciciela
Statystyczny "portret" złodzieja samochodowego
Statystyczny "portret" pedofila
Statystyczny "portret" zabójcy
Statystyczny "portret" podejrzanego o przestępstwa korupcyjne

Powrót na górę strony