Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej na temat bezpieczeństwa obywateli

Data publikacji 13.09.2018

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie, dotyczące porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Zostało ono podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudę Uścińską. Uczestnicy omówili propozycje inicjatyw planowanych do realizacji w nadchodzącym okresie, wpisujących się w główne cele porozumienia.

12 września 2018 roku w Wydziale Prewencji KWP w Katowicach, w związku z podpisanym przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudę Uścińską porozumieniem o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji jego zapisów. W spotkaniu tym udział wzięli koordynatorzy, reprezentujący Dyrektorów Oddziałów ZUS w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu oraz przedstawiciele Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W jego trakcie omówione zostały możliwe formy współpracy i obszary wspólnych działań w kwestii poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Przedstawione i przedyskutowane zostały również propozycje inicjatyw planowanych do realizacji w nadchodzącym okresie, wpisujących się w główne cele porozumienia.

  • Uczestnicy spotkania.
  • Uczestnicy spotkania.
  • Uczestnicy spotkania.
Powrót na górę strony