Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Wojsk Lądowych

Data publikacji 14.09.2018

Dzisiaj, 14 września br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyły się centralne obchody z okazji święta Wojsk Lądowych. Szefa MON reprezentował Marek Łapiński, podsekretarz stanu. W uroczystości tej brał udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Obchody te poprzedziło wczorajsze nabożeństwo w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz poległych w misjach poza granicami kraju.

W piątek przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się centralne uroczystości z okazji święta Wojsk Lądowych. Szefa MON reprezentował Marek Łapiński, podsekretarz stanu.

- Z okazji święta kieruję słowa wielkiego uznania do żołnierzy Wojsk Lądowych, którzy pełnią służbę w kraju oraz w misjach zagranicznych. Dzięki Waszej służbie Polacy mogą cieszyć się wolnością, niepodległością i suwerennością – napisał w liście do żołnierzy Wojsk Lądowych Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił w liście, że przynależność do największego rodzaju Sił Zbrojnych to ogromne zobowiązanie. - Tutaj jak w soczewce skupia się życie całego Wojska Polskiego. Służba w Wojskach Lądowych wymaga rzetelności, odpowiedzialności, pełnego profesjonalizmu oraz otwartości na zawodowe wyzwania. Z okazji święta kieruję słowa wielkiego uznania do tysięcy żołnierzy Wojsk Lądowych oraz ich rodzin - napisał.

Szef MON szczególne podziękowania skierował do rodzin żołnierzy, którzy polegli w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Podczas uroczystości Marek Łapiński, wiceminister obrony narodowej oraz generał broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wręczyli wyróżnienia żołnierzom Wojsk Lądowych, którzy dotychczas wzorowo pełnili służbę.  Apel zakończyła ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości tej polską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego można obejrzeć sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu jednostek Wojsk Lądowych.

Wojska Lądowe stanowią zasadniczy komponent Sił Zbrojnych RP. Na zasadniczy potencjał Wojsk Lądowych i lotnictwa Wojsk Lądowych składają się brygady tj. zmechanizowane, pancerne, powietrzno-desantowa, aeromobilna, obrony wybrzeża, strzelców podhalańskich. Ponadto, w ramach sił wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia działań bojowych w składzie Wojsk Lądowych występują na różnych szczeblach dowodzenia jednostki: rozpoznawcze, artylerii, obrony przeciwlotniczej, artylerii przeciwpancernej, śmigłowców bojowych i transportowych, inżynieryjne, chemiczne, łączności oraz logistyczne.

Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę wiktorii wiedeńskiej. 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy.

Źródło: www.mon.gov.

Zdjęcia: Jacek Herok / Policja997

 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
 • Święto Wojsk Lądowych
Powrót na górę strony