Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej BRD KGP

W Krakowie, od 18. do 21.09. br. trwa XXXI finał ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. W tych dniach stolica Małopolski stała się też miejscem wymiany doświadczeń, poglądów oraz wypracowania wspólnej polityki na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez policyjnych ekspertów w tej dziedzinie.

We wtorek 18 września br. w Krakowie rozpoczęła się  dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z naczelnikami wydziałów ruchu drogowego KWP oraz KSP, a także przedstawicielami szkół Policji.

W pierwszym dniu narady  jej uczestników  przywitał insp. Zdzisław Sudoł-Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP, po czym  omówił stan bezpieczeństwa na polskich drogach za 8 miesięcy tego roku.

Kolejnym punktem narady była analiza  zagadnienia wykroczeń, jako głównych przyczyn wypadków drogowych, a także ocena prawidłowości reakcji policjantów na ich popełnianie. Prelegent z Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Przemysław Błoński poruszył także istotny temat, jakim jest wykorzystanie w codziennej służbie Policji pojazdów wyposażonych w wideorejestrator.

Z kolei podinsp. Agnieszka Sałkowska-Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki BRD KGP przedstawiła  wnioski dotyczące pełnienia służby, wynikające z przeprowadzonej kontroli przeprowadzonej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej.

Narada służby ruchu drogowego nie mogłaby się odbyć bez prezentacji rozwiązań praktycznych, które  zostały wdrożone w poszczególnych garnizonach.

Podinsp. Robert Koźlak Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia stanu bezpieczeństwa na drogach lubelskiego, a następnie przeszedł do identyfikacji najczęstszych przyczyn wypadków, tworząc diagnozę problemu.

Kolejnym referentem był mł. insp. Stanisław Małecki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu, który  przedstawił działania podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na terenie garnizonu, które doprowadziły do zmniejszenia  liczby ofiar śmiertelnych.

Ostatnim zagadnieniem pierwszego dnia narady był system szkolenia policjantów ruchu drogowego. Zasady te, oraz planowane zmiany  zostały omówione przez przedstawicieli policyjnych szkół : m.in. mł. insp. Jarosława Zgierskiego -kierownika Zakładu Ruchu Drogowego CSP w Legionowie , a także mł. insp. Dariusza Walczaka,kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego SP w Katowicach  oraz podkom. Andrzeja Pogorzelskiego z Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPoL w Szczytnie. Prowadzący przedstawili również założenia do projektu programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi z wykorzystaniem symulatora.

Dzień następny ( 19.09.) poświęcono na kwestie dotyczące m.in. analizy sprawozdań z realizacji wojewódzkich programów ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Zagadnienie referował przedstawiciel Wydziału Opiniodawczo- Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP.

Sposób realizacji założeń „Wojewódzkiego planu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych” przedstawił podinsp. Robert Piwowarczyk Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.

Zagadnienie natomiast poprawy bezpieczeństwa rowerzystów omówił  mł. insp. Krzysztof Bujnowski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

(KWP w Krakowie / dm)

Kolejnym istotnym punktem narady było przedstawienie na konkretnych przykładach województw wykorzystania tabletów w komórkach ruchu drogowego. W tej kwestii  głos zabrali naczelnicy ruchu drogowego z KWP Katowice, Komendy Stołecznej oraz  KWP Poznań.

Na zakończenie narady poruszony został  jeszcze jeden bardzo istotny aspekt dotyczący wdrożenia systemu przekazywania danych pomiędzy Policją a podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczeniowe. W tej kwestii głos zabrał przedstawiciel Wydziału Opiniodawczo – Analitycznego BRD KGP jak również poszczególni naczelnicy ruchu drogowego z kraju.

Bardzo istotnym punktem narady był panel dyskusyjny, wieńczący dwudniowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele poszczególnych garnizonów mieli możliwość wymiany poglądów oraz  doświadczeń w zakresie omówionych zagadnień.

Powrót na górę strony