Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji

Dzisiaj w Niepołomicach miał miejsce dalszy ciąg narady służbowej Kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji pn. „Ochrona ruchu turystycznego w dobie zagrożeń terrorystycznych”.

Drugi dzień narady służbowej rozpoczął swoim referatem mł. insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP, który poruszył tematykę nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem komórek do spraw wykroczeń.

Następnie insp. Zdzisław Sudoł, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP odniósł się do problematyki przekraczania dopuszczalnej prędkości przez kierujących na przestrzeni ostatnich lat i ponoszonych przez nich konsekwencji karnych. Inspektor Sudoł omówił także wykorzystanie wideorejestratorów w służbie.

Kolejnym prelegentem był  insp. Dariusz Dymiński, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji, który zapoznał zgromadzonych ze stanem przygotowań do zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego.

W dalszej części narady przewidziano także wystąpienie mł. insp. Dariusza Zięby, Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP, który  zaznajomił uczestników narady m.in.  z zagadnieniami zabezpieczeń antyterrorystycznych  wskazanych wydarzeń społecznych.

W następnej kolejności insp. Dariusz Dymiński Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji przedstawił wnioski i spostrzeżenia z organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Problematyka bezzałogowych statków powietrznych w kontekście zadań dla Policji to natomiast temat wykładu insp. Dariusza Dymińskiego, Zastępcy Dyrektora Głównego Sztabu Policji.

Z kolei mł. insp. Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji KGP zapoznał uczestników narady z wnioskami dotyczącymi nadzoru nad użyciem niektórych technicznych środków przymusu bezpośredniego.

Po wykładach i referatach przewidziano jest panel dyskusyjny, podczas którego uczestniczący w naradzie mogli wymienić się doświadczeniami oraz  własnymi poglądami na omawiane tematy.

Na zakończenie drugiego dnia narady zaplanowano  udział w wykładzie pana Ryszarda Roga, pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kopalni Soli w Wieliczce, na temat założeń  ochrony  ruchu turystycznego w tym obiekcie.

KWP w Krakowie

  • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji - dzień drugi. Niepołomice 20.09.2018 r.
  • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji - dzień drugi. Niepołomice 20.09.2018 r.
Powrót na górę strony