Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE

Data publikacji 26.09.2018

W Görlitz odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni polsko - niemiecki projekt flagowy „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Krzysztof Sidorowicz, Komendant Dyrekcji Policji w Görlitz Torsten Schultze, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Sekretarz Stanu w Saksońskim MSW prof. dr Günther Schneider, przedstawiciele organów samorządowych obu państw oraz zaproszeni goście.

24 września 2018 roku w Görlitz odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca dwuletni polsko - niemiecki projekt flagowy „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 – 2020.

Uczestnikami tego wydarzenia byli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Krzysztof Sidorowicz, Komendant Dyrekcji Policji w Görlitz Torsten Schultze, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Sekretarz Stanu w Saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prof. dr Günther Schneider, funkcjonariusze policji dolnośląskiej, lubuskiej i saksońskiej, przedstawiciele organów samorządowych obu państw oraz inni zaproszeni goście. Całość spotkania uświetniła swoim występem Orkiestra Saksońskiej Policji.

Przypomnijmy, że partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dyrekcja Policji w Görlitz. Wartość całego projektu - 1.110.355,26 euro, w tym dofinansowanie z UE ze środków EFRR w wysokości 943.801,56 euro. W realizacji projektu uczestniczył partner społeczny Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.

Zrealizowane przedsięwzięcie w sposób kompleksowy obejmuje kilka płaszczyzn dotyczących problematyki związanej z narkotykami. Pierwsza, to działania prewencyjne adresowane do dzieci i młodzieży, rodziców i pedagogów. Druga to szkolenia dla funkcjonariuszy z Polski i Niemiec w zakresie prewencji i zwalczania przestępczości narkotykowej, a trzecia to zakup sprzętu specjalistycznego służącego do wykrywania i analizowania nielegalnych substancji.

Dotychczasowa współpraca jednostek uczestniczących w projekcie pozwoliła na zorganizowanie licznych spotkań, seminariów oraz hospitacji. Uczestniczyli w nich zarówno funkcjonariusze wydziału kryminalnego jak i prewencji, a ich celem było usprawnienie współpracy polsko-niemieckiej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej.

Przede wszystkim, było to jednak pierwsze wspólne przedsięwzięcie o tak szeroko zakrojonym oddźwięku społecznym, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko - saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających. W ramach projektu zarówno w Saksonii jak i w Polsce przeprowadzono kampanię profilaktyczną adresowaną do uczniów, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli, w której beneficjentami było ponad 9 tys. osób. Ponadto zorganizowano 10 imprez masowych dotyczących problematyki narkotyków i dopalaczy.

W trakcie konferencji podpisano protokół końcowy podsumowujący dotychczasowe działania i umożliwiający kontynuację współpracy.

(KWP we Wrocławiu / ig)

 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
 • Podsumowanie polsko - niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków...” współfinansowanego przez UE
Powrót na górę strony