Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie kolejnego etapu działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Drugstop”

Data publikacji 27.09.2018

W Szczyrku odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego w ramach projektu pn. „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

W spotkaniu, wzięli udział wszyscy partnerzy projektu ze strony polskiej tj. przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji w Opolu, Wrocławiu i Katowicach oraz ze strony czeskiej KWP w Pardubicach, Ostravie, Ołomuńcu, Hradec Kralove, Libercu.

Każdy z partnerów omówił zadania zrealizowane w ramach projektu oraz wspólne przedsięwzięcia m. in. akcje profilaktyczne prowadzone na pograniczu. Działania te mają na celu zacieśnienie współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i rozprowadzanie.

Wartość całego projektu to 2.457.545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088.913,68 euro.

(KWP we Wrocławiu/ mw)

Powrót na górę strony