Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji

Data publikacji 27.09.2018

26 września 2018 roku w Ambasadzie RP w Berlinie świętowano 99. rocznicę powstania polskiej Policji. Gospodarzem święta był Ambasador Andrzej Przyłębski, a organizatorem uroczystości Oficer Łącznikowy Polskiej Policji w Niemczech – młodszy inspektor Wiesław Gom.

Na uroczystości w Ambasadzie RP w Berlinie Komendanta Głównego Policji reprezentował Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Łukasz Wiliński. Przygraniczne Komendy Wojewódzkie Policji reprezentowali: Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. W uroczystości uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Tomasz Wieczorek oraz Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł.insp. Jarosław Tchorowski.

Na zaproszenie Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech do Ambasady RP w Berlinie przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej: z Federalnego Urzędu Kryminalnego, Służby Celnej oraz Policji Federalnej. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego. Na uroczystość przybyli również zagraniczni Oficerowie Łącznikowi Policji z Ukrainy, Rumunii oraz Francji.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie, Attachatu Obrony oraz Oficer Łącznikowy Straży Granicznej.

Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Pan Ambasador Andrzej Przyłębski. W imieniu Komendanta Głównego Policji głos zabrał Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Łukasz Wiliński. W imieniu strony niemieckiej głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych Landu Brandenburgia Karl-Heinz Schröter.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie Prezydentowi Policji Landu Brandenburgia Hans-Jürgen Mörke Srebrnego Medalu Za Zasługi dla Policji na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wybitne zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy policyjnej.

W wystąpieniach, obok życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu, podkreślano bardzo dobry poziom współpracy polskiej i niemieckiej Policji oraz znaczenie wzajemnych polsko-niemieckich kontaktów, szczególnie na obszarach przygranicznych.

Organizacja uroczystości rocznicowych w kraju akredytacji jest zgodna z celami misji Oficerów Łącznikowych Policji. To świetna okazja do zacieśniania współpracy policyjnej oraz promowania wizerunku polskiej Policji za granicą.

(BMWP KGP źródło: mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Niemczech / mw)

  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
  • Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji
Powrót na górę strony