Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze

Data publikacji 27.09.2018

W dniach 25 - 27 września 2018 r. Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk wziął udział w dorocznej Konwencji Szefów Policji Europejskich w Hadze, która zgromadziła szerokie grono szefów i przedstawicieli Policji oraz organów ścigania z państw członkowskich UE, a także państw spoza UE. Gospodarzem spotkania była Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Europol. Udział w Konwencji wzięła również Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Paulina Filipowiak.

Program Konwencji objął szereg spotkań i paneli dyskusyjnych dotyczących najważniejszych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, implikowanych przez szerokie spektrum zdarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących w Europie i na świecie (jak np. Brexit). Ponadto poddano dyskusji istotne aspekty funkcjonowania organów ścigania i związanej z tym współpracy międzynarodowej, m.in. takie jak polityka prewencji w bezpieczeństwie, telekomunikacja mobilna, interoperacyjność systemów informatycznych czy współpraca ze służbami celnymi. Dodatkowo podjęto także problematykę działalności operacyjnej z Europolem, także w szerszym kontekście obejmującym m.in. współpracę międzyagencyjną, w tym w szczególności z Interpolem. Należy przy tym podkreślić, że formuła spotkań i dyskusji w trakcie Konwencji umożliwiała swobodną wymianę poglądów i opinii, co stanowiło doskonałą platformę do formułowania nowatorskich idei.

Konwencja stała się również okazją do organizacji szeregu spotkań bilateralnych i multilateralnych z partnerami zagranicznymi. Komendant Główny Policji spotkał się w szczególności z szefami służb Francji, Hiszpanii, Gruzji, Litwy i Węgier. W trakcie spotkań poruszono szereg tematów, dotyczących w szczególności współpracy operacyjnej organów ścigania, a także szerzej wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej.

Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk wziął aktywny udział w panelu dyskusyjnym poświęconym polityce prewencji w zapewnianiu bezpieczeństwa. W trakcie panelu Szef polskiej Policji podzielił się z partnerami zagranicznymi doświadczeniami Polski w zakresie wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako innowacyjnego rozwiązania umożliwiającego interakcję społeczeństwa i Policji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W tym kontekście Komendant wskazał także na realizowany program modernizacji polskiej Policji, jako dodatkowy element współpracy ze społeczeństwem, poprzez m.in. tworzenie komisariatów i posterunków Policji w małych miejscowościach, wśród lokalnych społeczności.

(BMWP KGP / mw)

 

  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze
  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze
  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze
  • Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze
Powrót na górę strony