Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: SPAP Olsztyn = profesjonalizm

Data publikacji 28.09.2018

Lotnisko Dajtki należące do Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego gościło w Olsztynie policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z Łodzi, Bydgoszczy, Poznania i Olsztyna. Celem tego spotkania było m.in. doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w przyszłości w akcjach oraz operacjach anty i kontrterrorystycznych.

Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczny Policji (SPAP) to pododdziały antyterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji. Do głównych zadań policyjnych antyterrorystów należy przede wszystkim udział w akcjach oraz operacjach anty i kontrterrorystycznych; zatrzymywanie niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci tej grupy uczestniczą ponadto w działaniach minersko - pirotechnicznych, a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Mundurowi biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Specyfika realizacji tych zadań wymaga od mundurowych doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Policyjnych antyterrorystów cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też antyterroryści systematycznie ćwiczą, aby w każdych warunkach byli doskonale przygotowani do działań bojowych.

W dniach od 17 - 28.09.2018 r. na terenie lotniska Olsztyn - Dajtki, Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzone zostało szkolenie spadochronowe dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji, w którym udział wzięli funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji z Łodzi, Bydgoszczy, Poznania i Olsztyna. Policjanci pododdziałów antyterrorystycznych przygotowując się do działań bojowych realizowali doskonalenie zawodowe z zakresu skoków spadochronowych ze śmigłowca transportowego MI-8 z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Piloci wykorzystując właściwości śmigłowca wznosili się 8 m/s na wysokość 4000 metrów, z której pod nadzorem instruktorów policjanci wykonywali skoki spadochronowe opadając swobodnie ok. 50m/s przez ok. 1 minutę. Po otwarciu spadochronu skoczkowie mogli podziwiać Olsztyn przez parę minut bezpiecznie lądując na płycie lotniska.  

W przerwie wykonywania skoków spadochronowych 27.09.2018 roku policjanci SPAP w Olsztynie wykorzystali śmigłowiec do szybkiego przemieszczenia się Grupy Bojowej na miejsce zdarzenia, realizując zadania w obszarze przygotowań do działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych, lądując w terenie niezurbanizowany w Rybakach oraz Łańsku doskonaląc taktykę antyterrorystyczną.  Jak powiedział dowódca olsztyńskiego SPAP-u kom. Robert Paszkowski, „szkolenie to było bardzo owocne i większości założenia stawiane przed ćwiczeniami zostały zrealizowane”.  

kwp

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.94 MB)

Powrót na górę strony