Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MSWiA podpisało porozumienie z kolejnym związkiem zawodowym pracowników cywilnych Policji

Data publikacji 28.09.2018

W piątek, 28 września br. MSWiA podpisało porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Dwa dni temu podobne porozumienie zostało podpisane z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Minister Joachim Brudziński podtrzymuje pełną gotowość do podpisania porozumień z pozostałymi związkami zawodowymi służb mundurowych. W ten sposób beneficjentami porozumień byliby zarówno funkcjonariusze służb podległych MSWiA, jak i pracownicy cywilni.

Dzisiejsze porozumienie w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji podpisał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Natomiast Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały: Danuta Hus i Joanna Stec-Trzpil.

Na mocy porozumień z 26 i 28 września br. zaplanowana na przyszły rok podwyżka dla pracowników cywilnych Policji została zwiększona do w sumie 550 zł (250 zł dodatkowej podwyżki od lipca 2019 r. plus 300 zł niezależnej podwyżki z Programu Modernizacji od stycznia 2019 r.).

250 zł dodatkowej podwyżki od lipca 2019 r.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi wynagrodzenia pracowników cywilnych służb oraz uposażenia funkcjonariuszy. Do tej pory pracownicy cywilni otrzymali podwyżki w 2016 r. i w 2017 r. Zgodnie z zawartymi w środę (26 września br.) oraz w piątek (28 września br.) porozumieniami pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat.

Przypominamy, że jest to podwyżka dodatkowa. Niezależnie od niej od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych pracownicy cywilni służb otrzymają średnio 300 zł podwyżki na etat.

Oznacza to, że od lipca 2019 r. pracownicy cywilni Policji będą zarabiać średnio (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) o 1 tys. zł więcej niż w 2015 r.

Ponadto w zawartych porozumieniach zapisano, że od 1 stycznia 2020 r. pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Związek Zawodowy Pracowników Policji weźmie udział w pracach specjalnego Zespołu

Podpisane dziś porozumienie zapewnia udział przedstawicieli Związku Zawodowego  Pracowników Policji w pracach Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji. Zespół ten będzie powołany na mocy porozumienia z 26 września br. zawartego pomiędzy MSWiA a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Zespół zajmie się opracowaniem zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń. Zadaniem Zespołu będzie również udział w pracach nad nowym wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024. Chodzi m.in. o  ujęcie w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidywanych podwyżek wynagrodzeń.

Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie statusu pracowników cywilnych Policji.

Dodatkowo przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji zgłoszą Zespołowi do rozpatrzenia szczegółowy wykaz  zagadnień, z jednoczesnym przedstawieniem sposobu ich rozwiązania i wprowadzenia w życie.

MSWiA

Powrót na górę strony