Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zagraniczne misje CEPOL

Funkcjonariusze z kilkunastu państw Europy zakończyli w słupskiej Szkole Policji warsztaty pod egidą Agencji Unii Europejskiej CEPOL. Szkolenie przygotowuje funkcjonariuszy służb porządku publicznego do udziału w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego.

CEPOL to Agencja Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania. Agencja ta odpowiedzialna jest za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania. Jej główna siedziba znajduje się w stolicy Węgier - Budapeszcie.
Szkolenie CEPOL z udziałem 26 osób z 15 państw zrealizowano w naszym kraju  za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a gospodarzem obrad była Szkoła Policji w Słupsku.

Film Szkolenie CEPOL w słupskiej Szkole Policji

W trakcie szkolenia omawiana jest między innymi działalność agend Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą przy organizacji i prowadzeniu misji. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami obowiązującymi na misjach, poznają wyzwania i niegodności, którym trzeb sprostać podczas pełnienia służby.
Osobnym rozdziałem obrad jest radzenie sobie z oporem i niechęcią mieszkańców państwa, na terenie którego realizowane są misyjne działania. W tym kontekście omawiane są również Prawa Człowieka.

W ramach części warsztatowej każdy uczestnik mógł przećwiczyć współpracę z tłumaczami w trakcie rozwiązywania sytuacji, które mogą być zarzewiem potencjalnego konfliktu lub zamieszek. Bardzo istotnym elementem całego szkolenia były też wykłady oficerów, którzy byli już dowódcami kontyngentów misyjnych lub pełnili w nich służbę.
W ostatnim dniu spotkania certyfikaty ukończenia szkolenia wręczył wszystkim uczestnikom gospodarz obrad - Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.

  • Szkolenie Agencji Unii Europejskiej CEPOL - Szkoła Policji w Słupsku

  • Zakończenie szkolenia CEPOL i wręczenie certyfikatów przez gospodarza obrad insp. Jacka Gila

Powrót na górę strony