Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza

Data publikacji 29.09.2018

Dziś 150 seniorów wyruszyło w podróż „Pociągiem do Bezpieczeństwa”, który przed południem dotarł do Sandomierza. Przedsięwzięcie to zorganizowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz pracownicy Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki. Działanie te są realizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” dofinansowanego z rezerwy celowej rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020.

Przypominamy.

Wnioskodawcą projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, natomiast współtwórcą i koordynatorem merytorycznym Komenda Wojewódzka Policji  w Kielcach. W całym przedsięwzięciu zaangażowanych będzie wiele instytucji, m.in. Wojewódzka Rada Seniorów, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego studenckie koło naukowe, banki, federacje konsumentów, ośrodki zdrowia, ZUS, harcerze  czy uniwersytety III wieku.

Celem kampanii jest przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można  stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Warto podkreślić, że projekt uzyskał rekomendację do dofinasowania zajmując I miejsce w kraju spośród innych nadesłanych w kategorii Edukacja dla bezpieczeństwa, rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  2018-2020”. Porozumienie o dofinansowaniu  i realizacji projektu zostało zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, a organem sprawującym nadzór nad realizacją projektu w dniu 13 września 2018 roku.

Jednym z elementów projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” jest „Pociąg do bezpieczeństwa”, który w sobotni poranek wraz ze 150 seniorami z terenu naszego województwa wyruszył z głównej stacji PKP w Kielcach i przed południem dotarł do Sandomierza. Podczas przejazdu funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zorganizowali im wiele atrakcji. Podróżnicy otrzymali m.in. odblaskowe gadżety, wysłuchali profilaktycznych prelekcji, a także czynnie uczestniczyli w pokazie ukazującym w jaki sposób działają kieszonkowi złodzieje oraz ćwiczyli obronę przed nimi. Seniorzy mieli również okazję porozmawiać z policyjnym ratownikiem medycznym o zdrowym trybie życia oraz wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Równie wiele atrakcji czekało na podróżników na miejscu, gdzie przywitał ich Zastępca Komendanta miejscowej jednostki Policji nadkom. Wojciech Szymczak. Organizatorzy dla uczestników przedsięwzięcia przewidzieli zwiedzanie Sandomierza wraz z przewodnikiem, a także uczestnictwo w panelu profilaktycznym, w którym wziął udział m.in. kierownik Biura Terenowego ZUS w Sandomierzu, Prezes Oddziału Terenowego Federacji Konsumentów w Starachowicach, przedstawiciel banku, a także funkcjonariusze z Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Prelekcje przeplatane były filmowymi materiałami profilaktycznymi oraz pokazem udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu mundurowych z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach  

 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
 • „Pociąg do bezpieczeństwa” wyruszył z Kielc do Sandomierza
Powrót na górę strony