Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koło - Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar

Data publikacji 01.10.2018

28 września w 2018 roku na placu przed Ratuszem Miejskim w Kole odbyło się niezwykle istotne wydarzenie dla kolskich stróżów prawa – wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole. Sztandar to symbol najwyższych wartości: honoru i męstwa. Wyraża on też zaufanie lokalnej społeczności do policjantów, którzy każdego dnia dbają o ich bezpieczeństwo. W uroczystościach wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka, a także przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Swą obecnością zaszczycili także reprezentanci instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Poświęcenia sztandaru dokonał Biskup Diecezjalny Włocławski ks. Wiesław Mering.

Uroczystość zainaugurowała msza święta, która w intencji policjantów i pracowników kolskiej Policji odprawiona została w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole. Nabożeństwo koncelebrowali: Biskup Diecezjalny Włocławski – ks. Wiesław Mering, kapelan kolskich policjantów ks. Józef Wronkiewicz oraz kapelan wielkopolskiej Policji ks. prałat Stefan Komorowski. Po mszy w asyście Kompanii Honorowej Policji, pododdziału złożonego z kolskich policjantów, orkiestry Policji oraz towarzyszących pocztów sztandarowych wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta na plac przed Ratusz Miejski, gdzie rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole.

Najpierw Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości o gotowości do nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński powitał zebranych gości wśród których byli m. in. przedstawiciele władz wojewódzkich, Policji, duchowieństwa, władz samorządowych miasta i gmin, innych służb mundurowych, podmiotów gospodarczych na co dzień współpracujących z kolską policją oraz mieszkańcy Koła.

Najważniejszym punktem apelu było wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kole nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Sztandar ufundowało społeczeństwo powiatu kolskiego, którego reprezentanci w osobach Starosty Kolskiego oraz burmistrzów miast i wójtów gmin zawiązali w kwietniu 2017 roku Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Przedstawiciele fundatorów i zaproszonych gości oraz kolskich policjantów i pracowników Policji dokonali symbolicznego wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Biskup Diecezjalny Włocławski ks. Wiesław Mering poświecił sztandar. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole, wręczył sztandar Komendantowi Wojewódzkiemu w Poznaniu insp. Piotrowi Mące, z rąk którego sztandar przejął Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Artur Foryński.

Po akcie wręczenia sztandaru został odczytany list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Głos zabrali również Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Piotr Mąka, który podziękował darczyńcom, fundatorom sztandaru i policjantom za działania, które doprowadziły do jego nadania. Podkreślił także wagę tego wydarzenia dla kolskich funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki Policji. Starosta Kolski powiedział, że sztandar dla kolskich policjantów to ważny symbol uznania mieszkańców powiatu dla ich wzorowej służby, a także świadectwo więzi społecznych między mieszkańcami, a funkcjonariuszami.

Uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Sztandar nadany Komendzie Powiatowej Policji w Kole jest symbolem najwyższych wartości takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, honorze, godności i o obowiązkach.

 

 

Weronika Czyżewska/PG

 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #1
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #2
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #3
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #4
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #5
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #6
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #7
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #8
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #9
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #10
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #11
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #12
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #13
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #14
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #15
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #16
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #17
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #18
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #19
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #20
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #21
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #22
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #23
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #24
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #25
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #26
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #27
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #28
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #29
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #30
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #31
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #32
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #33
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #34
 • Komenda Powiatowa Policji w Kole ma sztandar #35
Powrót na górę strony