Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce

Data publikacji 01.10.2018

Z Ambasady Francji w Polsce do Komendanta Głównego Policji wpłynęły podziękowania i słowa wdzięczności za podjęcie inicjatywy przyznania pośmiertnie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. Jana Piwnika „Ponurego” płk. Arnaud Beltrame. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Francuskiej, Jego Ekscelencji Ambasadora Francji w Polsce, Generalnego Dyrektora Żandarmerii Narodowej oraz Generalnego Dyrektora Policji Narodowej złożył je Attaché do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Polsce.

Kapituła Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” honoruje wyróżniających się funkcjonariuszy, wykazujących się szczególnym poświęceniem i zaangażowaniem w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

W tym roku, Uchwałą Kapituły, pośmiertnie odznaczony został płk. Arnaud Beltrame, francuski żandarm, który 23 marca tego roku poświęcił swoje życie dla ratowania istnienia ludzkiego. 45-letni pułkownik po 22 latach służby został zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, walcząc z terroryzmem. Funkcjonariusz oddał życie ratując zakładniczkę. Honorową Policyjną Odznakę Zasługi imienia „Ponurego” odebrała wdowa po pułkowniku Arnaud Beltrame - Pani Marielle Beltrame.

Oprócz płk. Arnaud Beltrame odznakę „Ponurego” nadano nadkom. Grzegorzowi Chuchmle z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który wielokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców brutalnych i najcięższych przestępstw oraz podkom. Mariuszowi Koziarskiemu, antyterroryście z Wrocławia, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Treść podziękowań:

Szanowny Panie Generale,

Ogromnym zaszczytem z Pańskiej strony była organizacja wyjątkowej ceremonii na cześć pułkownika Arnauld Beltrame'a, która odbyła się 13 sierpnia w Kielcach. Chciałbym podkreślić, że bardzo doceniamy Pańską szlachetną inicjatywę połączoną z wyjątkowymi warunkami, w których goszczono Panią Marielle Beltrame i pułkownika Erica Luzet.

Pozwoli więc Pan, że złożę na Pańskie ręce najszczersze podziękowania w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Żandarmerii. Doceniam również, że uroczystości przewodniczył generał Andrzej Szymczyk. Wszyscy uczestnicy potwierdzają, że była to ceremonia o wybitnie uroczystym wymiarze z elementami wielkiego wzruszenia, które uważam za dowód głębokiej polsko-francuskiej sympatii i solidarności wobec ofiary pułkownika Arnauld Beltrame'a.

Przyznając pośmiertnie naszemu przyjacielowi, prestiżowy medal zasługi im. Jana Piwnika-Ponurego, dał Pan świadectwo braterstwa broni, które łączy wszystkie służby bezpieczeństwa w obliczu terroryzmu i ślepej przemocy. Bardzo doceniam wartość tego odznaczenia, przyznawanego za akt wyjątkowej odwagi i upamiętniającego polskiego policjanta i wielkiego bohatera narodowego. Jego nadanie żandarmowi francuskiemu doskonale odzwierciedla więzy historyczne łączące nasze kraje.

Ponawiając moje najszczersze podziękowania, proszę przyjąć, szanowny Panie Komendancie, wyrazy braterskiej sympatii.

Relacja z uroczystości ►

  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
  • Podziękowania i wyrazy uznania od Ambasady Francji w Polsce
Powrót na górę strony