Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służyć społeczeństwu na każdym etapie drogi zawodowej

Data publikacji 02.10.2018

2 października 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także medale za zasługi dla policji i za długoletnią służbę oraz nagrody przyznane przez Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. Odznaczono również pracowników policji z komendy wojewódzkiej.

W uroczystości wzięli udział  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, przedstawiciel Prezydent Miasta Łodzi Pan Krzysztof Zabielski, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Komendanci Miejscy/Powiatowi, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 75 nowo przyjętych policjantów (13 kobiety i 62 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 24 września 2018 roku. Było to szóste przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do września br. szeregi łódzkiej policji zasiliło 145 osób, a wśród nich 28 kobiet i 117 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie dwóch odchodzących na zasłużoną emeryturę oficerów Policji : podinsp. w stanie spoczynku Roberta Śniecikowskiego oraz podinsp. Pawła Rogulskiego..

Następnie Wicewojewoda wraz KWP w Łodzi wręczyli medale przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .  Złoty Medal za Zasługi dla Policji otrzymali - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pan Włodzimierz Kalinowski, Starosta Opoczyński Pan Józef Róg oraz asp.sztab. Dariusz Jędrasik z Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Srebrny Medal otrzymał Wicestarosta Opoczyński Pan Marcin Baranowski, Brązowym Medalem został wyróżniony Pan Ireneusz Owczarek z Urzędu Miasta Bełchatowa. Za długoletnią służbę w Policji Prezydent RP nagrodził 45 osób przyznając 7 złotych, 35 srebrnych i 3 brązowe medale. Takie medale otrzymali m.in. mł. insp. Michał Ledzion  Dowódca OPP w Łodzi, mł. insp. Tomasz Jarmakowski Z-ca KPP w Pabianicach i mł. insp. Bogdan Ociepa Z-ca KMP w Piotrkowie Trybunalskim. Odznaczenia odebrali również pracownicy policji pracujący na co dzień w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Następnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia  funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Główny Policji przyznał 3 nagrody natomiast Komendant Wojewódzki Policji wyróżnił 62 funkcjonariuszy z naszego garnizonu, w tym podziękował dwóm policjantom odchodzącym na zasłużoną emeryturę Wyróżnienia otrzymali również laureaci policyjnych konkursów: „Kierownika Rewiru Dzielnicowego”, „Dzielnicowy Roku”, „Służby Dyżurnej”.

Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Komendant  wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe  powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w służbie społeczeństwu. Zwrócił uwagę na szczególny charakter dzisiejszej uroczystości, która łączy różne etapy drogi zawodowej w niebieskim mundurze. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zwrócił się do  rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Głos zabrał również Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, który życzył zwłaszcza nowo przyjętym policjantom bezpiecznej służby.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Więcej informacji na temat procedury przyjęć:

Rekrutacja

 

 

 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci otrzymują medale , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjanci składają ślubowanie , hala sportowa.
 • Policjantka podchodzi do małego dziecka trzymanego na rekach przez inną kobietę. , hala sportowa.
Powrót na górę strony