Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji

Data publikacji 03.10.2018

2 października 2018 r. rozpoczęła się pierwsza tura szkoleń adresowanych do policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej organizowanych w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem projektu jest rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody i usprawnienie egzekwowania prawa oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Od ubiegłego roku Komenda Główna Policji, przy zaangażowaniu przedstawicieli Biura Prewencji i Biura Kryminalnego, wspiera projekt LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Kluczowymi odbiorcami projektu są przedstawiciele organów ścigania i organów sądowniczych, a także podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody m.in. regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. W projekcie przewidziano liczne działania edukacyjne, m.in. ogólnodostępny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce, konkurs Interwencja dla przyrody, cykl szkoleń stacjonarnych na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prawnej ochrony przyrody.

Głównym celem szkoleń, realizowanych w formie warsztatów, jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz egzekwowania przepisów prawa, a także omówienie schematów podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie.

W tym roku odbędzie się 10 dwudniowych szkoleń, z czego pierwsze dwa w Bieszczadzkim i Tatrzańskim Parku Narodowym, pozostałe natomiast zlokalizowane będą w miastach wojewódzkich.

Projekt zakłada objęcie szkoleniem policjantów, zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej, reprezentujących wszystkie garnizony. W każdym szkoleniu uczestniczyć będą również przedstawiciele szkół policyjnych.

Co warte podkreślenia, zajęcia nie mają wyłącznie aspektu teoretycznego, albowiem część z nich odbywa się bezpośrednio w terenie.

Z pewnością realizacja projektu LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, w tym udział w warsztatach szkoleniowych, przyczyni się nie tylko do podniesienia wiedzy funkcjonariuszy Policji realizujących zadania związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie, ale także poprzez wymianę doświadczeń oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów roboczych poprawi współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w to przedsięwzięcie instytucjami, do których należą również regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i Straż Graniczna.

(Biuro Prewencji KGP / mw/ foto: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

  • Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji
  • Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji
  • Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji
  • Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji
  • Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – szkolenia dla Policji
Powrót na górę strony