Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje z dopalaczami w tle

Przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych oraz Komendy Głównej Policji uczestniczyli w słupskiej Szkole Policji w II. Warsztatach metodyczno-szkoleniowych z zakresu podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Drugie spotkanie było także forum wymiany doświadczeń policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji.

Spotkanie było jednym z etapów szeroko zakrojonych prac z zakresu podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Szkoła Policji w Słupsku została wyznaczona przez Komendanta Głównego Policji do realizacji znaczącej części zadań tego przedsięwzięcia.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych z Katowic, Legionowa Piły, Szczytna i Słupska, policjanci z Komend Wojewódzkich w Gdańsku i Szczecinie oraz przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Tematem przewodnim warsztatów było stosowanie wybranych środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym siły fizyczna i paralizatora. Większość dyskusji zmierzała do wypracowania ogólnych zasad postępowania policjantów  przy wcześniejszym określeniu powszechnie występujących zaburzeń psychicznych, niekontrolowanych zachowań i objawów psychosomatycznych ze szczególnym uwzględnieniem taktyki oraz dostosowaniem sił, środków w tym także środków przymusu bezpośredniego.
Doskonałym wprowadzeniem w tematykę warsztatów była prezentacja materiałów przesłanych z jednostek terenowych, które dotyczyły przeprowadzonych interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn.

Jednym z tematów, któremu poświęcono szczególną uwagę były interwencje wobec osób w stanie excited delirium (ED). Termin oznaczający w wolnym tłumaczeniu „delirium podekscytowania” odnosi się do osób, u których występują zaburzenia świadomości połączone z dezorientacją, halucynacjami i podnieceniem ruchowym. Co raz częściej zdarza się, że policjanci podejmują interwencje właśnie wobec takich osób. Interwencje w takich sytuacjach są szczególnie trudne, gdyż policjant ma przed sobą osobę, która nie reaguje w typowy sposób, a jej zachowanie jest zupełnie nieprzewidywalne. Podczas takiej interwencji policjant musi być przygotowany do nagłej zmiany taktyki podyktowanej zmianą zachowania osoby, wobec której podejmowana jest interwencja.
Uczestnicy warsztatów omówili także stan excited delirium syndrome (EDS). EDS to stan, w którym u osoby dochodzi dodatkowo do zatrzymania krążenia i oddechu.

Wypracowane podczas warsztatów wnioski i sugestie przesłane zostaną do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Film Interwencje wobec osób po dopalaczach

Pobierz plik Interwencje wobec osób po dopalaczach (format mp4 - rozmiar 19.56 MB)


prof. dr hab. n.med. Andrzej Basiński
Wypowiedź podczas III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
"Ratownictwo w zintegrowanym systemie"
Szkoła Policji w Słupsku.
 
Powrót na górę strony