Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II

Data publikacji 04.10.2018

W dniach 24 września – 5 października 2018 r., w miejscowości Zoutkamp w Holandii, odbyła się kolejna edycja międzynarodowych ćwiczeń sił policyjnych EUPST II (European Union Police Service Training) o nazwie "Lowlands Grenade 2018".

Główną ideą międzynarodowego projektu EUPST II, którego członkiem jest również polska Policja, jest integracja systemów zarządzania kryzysowego w warunkach misji zagranicznych, organizowanych pod auspicjami Unii Europejskiej. Gospodarzem ćwiczeń była holenderska Żandarmeria Królewska (Royal Netherlands Marechaussee), która od 2015 r. przewodzi konsorcjum EUPST II. Celem nadrzędnym szkolenia było wypracowanie mechanizmów współdziałania Policji, przy zachowaniu międzynarodowych standardów współpracy z państwem, na terenie którego ustanowiona zostaje misja pokojowa.

W ćwiczeniach brała grupa ponad 600 policjantów i funkcjonariuszy służb porządku publicznego państw członkowskich UE oraz krajów trzecich. Polską Policję reprezentowała grupa
8 funkcjonariuszy, którzy wielokrotnie brali udział w misjach organizowanych pod auspicjami Unii Europejskiej (m.in. na terenie Kosowa i Gruzji). Część z delegowanych funkcjonariuszy brała również udział w innych szkoleniach w ramach projektu EUPST II. Oprócz policjantów w ćwiczeniach „Lowlands Grenade 2018” wzięli udział także udział funkcjonariusze polskiej Żandarmerii Wojskowej.

Pierwszy tydzień ćwiczeń poświęcony był głównie zajęciom teoretycznym oraz ćwiczeniom ukierunkowanym na zagadnienia związane monitoringiem, doradztwem i szkoleniem Policji lokalnej w regionach objętych konfliktami.

W drugim tygodniu realizowany był scenariusz zakładający prowadzenie działań sztabowych oraz terenowych, będących wiernym odtworzeniem sytuacji mogących zaistnieć w warunkach misji. Szkolenie prowadzone było na terenie fikcyjnego państwa Geronie, w którym doszło do destabilizacji politycznej oraz kryzysu gospodarczego. Na miejsce, w celu wsparcia miejscowej Policji i przywrócenia ładu i porządku prawnego, zostały skierowane międzynarodowe siły policyjne. Do przeprowadzenia ćwiczeń wykorzystano specjalistyczny sprzęt oraz kilkuset pozorantów. Uczestnicy ćwiczeń mieli okazję zmierzyć się z rozwiązywaniem problemów na tle etnicznym, eskortowaniem VIP-ów, konwojowaniem grup uchodźców, itp.

Na uroczystą ceremonię zakończenia organizatorzy zaprosili najwyższych przedstawicieli służb porządku publicznego państw biorących udział w ćwiczeniach. Polską Policję reprezentował nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz kom. Marek Dzierżęga, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP. Przedstawiciele kierownictwa polskiej Policji wizytowali także ww. ćwiczenia międzynarodowe, odbywające się w bazie żandarmerii holenderskiej Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Ponadto, wzięli udział w konferencji dotyczącej podsumowania projektu EUPST II, a także wyznaczenia nowych kierunków jego kolejnej edycji. Oprócz prowadzących konferencję gospodarzy, jedno z wystąpień prowadzone było przez mł. insp. Marcina Wydrę – funkcjonariusza KWP w Krakowie, delegowanego do pełnienia służby w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. 

Zakończenie ćwiczeń uświetnił swoją obecnością Król Niderlandów Wilhelm Aleksander.

(BMWP KGP/ mw)

  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
  • Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II
Powrót na górę strony