Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby

Data publikacji 04.10.2018

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Republiki Czeskiej.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych.

Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, nie tylko w sezonie wakacyjno-urlopowym, zaś fakt że Europa nie zna granic spowodował, że polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez naszych rodaków, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana, szczególnie w sezonie turystycznym, choć od września br. już nie tylko.

Bezpośrednio za organizację patroli międzynarodowych odpowiedzialne jest Biuro Prewencji wspierane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, stąd też obok nadinsp. Jana Lacha w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji mł. insp. Robert Kumor oraz. Zastępca Dyrektora BMWP KGP insp. Irmina Gołębiewska.

Współpraca nawiązana została z inicjatywy strony czeskiej. Odbywała się na podstawie zawartego Porozumienia między Prezydium Policji Republiki Czeskiej a Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej o realizacji wspólnych patroli.

Nadinsp. Jan Lach podkreślił, że bardzo istotnym zadaniem Policji jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa naszym rodakom, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami oraz budowanie właściwego wizerunku Polski. Patrole międzynarodowe, poza pasem przygranicznym, dotychczas organizowane były wspólnie z policją chorwacką, bułgarską oraz włoską. We wrześniu br. na wniosek strony czeskiej, po raz pierwszy skierowano do pełnienia służby patrolowej dwójkę polskich policjantów tj.: mł. asp. Ewę Fikiel - na co dzień starszą dzielnicową KPP w Prudniku (KWP w Opolu) oraz st. sierż. Krzysztofa Krystę policjanta Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej (KWP w Katowicach).

Nadinsp. Jan Lach zaakcentował, że ta inicjatywa w znacznym stopniu różniła się od pozostałych charakterem realizowanych zadań, albowiem nie była kierowana do polskich turystów, a Polaków podejmujących pracę na terenie Republiki Czeskiej, głównie w zakładach Skoda.

Nadinsp. Jan Lach stwierdził, że bardzo istotnym elementem optymalnej realizacji zadań poza granicami Polski jest właściwa robocza współpraca międzyinstytucjonalna, stąd podobnie jak w przypadku innych państw, nawiązano współpracę z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, a Konsul RP w Czechach Artur Łukiańczuk, nie tylko uczestniczył wraz z policjantami w oficjalnych spotkaniach, ale również pozostawał z nimi w roboczym kontakcie.

Polscy funkcjonariusze zostali przydzieleni do dwóch różnych jednostek funkcjonujących jako jednostki porządkowe na terenie Mlada Boleslav tj. Územni Odbor Mlada Boleslav II Obvodni oddéleni P ČR Mladá Boleslav oraz Odvodni Oddéleni Mlada Boleslav I. Służbę pełnili w systemie 12 godzinnym z policjantami czeskimi z nasileniem na służby w weekendy, z uwagi na fakt, że właśnie wtedy dochodziło do największej liczby zdarzeń z udziałem Polaków. W tym samym czasie służbę pełnili policjanci słowaccy. Polscy policjanci podkreślili nie tylko bardzo serdeczne przyjęcie ze strony czeskich policjantów, ale również okazywaną sympatię ze strony mieszkańców. Wskazali na duże różnice prawno-proceduralne, przy czym rozwiązania polskie wydają się być efektywniejsze. Na terenie Mlada Boleslav przebywa około 10 tysięcy pracowników innych państw. Czeska policja odnotowuje dużo zdarzeń z udziałem obcokrajowców, w tym szczególnie spoza Unii Europejskiej, jednak zdarzają się również incydenty z udziałem polskich pracowników. Są to głównie ludzie, którzy w wyniku swojego zachowania utracili pracę, jednak postanowili pozostać na terenie Czech.

Strona czeska bardzo wysoko oceniała efekty wspólnych polsko-czeskich patroli. Podobnie współpracę tę bardzo wysoko ocenił Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze, który podkreślił, że otrzymał ze strony policjantów ogromne wsparcie w opiece nad obywatelami polskimi przebywającymi i pracującymi w kraju środkowoczeskim w Republice Czeskiej. W omawianym okresie odnotował bowiem, w tym rejonie Czech, tylko jeden przypadek konfliktu polskiego obywatela z prawem zgłoszony przez czeską policję.

Dzisiejsze spotkanie poświęcone było dokonaniu niezbędnych bezpośrednich ustaleń, co do możliwości dalszej optymalizacji współpracy polsko-czeskiej, która w świetle wzrastającej liczby polskich pracowników w Czechach, wydaje się powinna być rozwijana.

Za zaangażowanie oraz profesjonalną realizację zadań w ramach polsko-czeskich patroli, z rąk nadinsp. Jana Lacha, policjanci otrzymali podziękowania Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wraz z nagrodami motywacyjnymi.

(Biuro Prewencji KGP/ mw/ mg/ foto: Andrzej Chyliński Magazyn "Policja 997")

  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
  • Polsko-czeskie patrole - podsumowanie służby
Powrót na górę strony
Polska Policja