Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie w sprawie publikacji niektórych mediów dotyczących policyjnych imienników

Data publikacji 05.10.2018

Po ostatnich, pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacjach na temat zakupu imiennych identyfikatorów na mundury dla funkcjonariuszy, informujemy, że prace nad treścią Rozporządzenia trwają od lipca br. Jego treść po konsultacjach, zarówno z komendami wojewódzkimi / stołeczną, jak i poszczególnymi Biurami KGP odpowiedzialnymi za logistykę, finanse czy kadry, została przekazana do dalszych uzgodnień także z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień.

W tej chwili, zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, funkcjonariusze wykorzystują zarówno imiennik, jak i znak identyfikacji indywidualnej (z numerem służbowym), który jest przypisany każdemu policjantowi i w każdej sytuacji pozwala na jego identyfikację.

W wyniku procedowanych zmian imienniki staną się częścią umundurowania, a tym samym jednostki Policji będą mogły je zakupić ze środków przeznaczonych na umundurowanie funkcjonariuszy. Obecne przepisy nie pozwalały jednostkom Policji na zakup tychże identyfikatorów, a funkcjonariusze mogli je nabywać z własnych środków.

(KGP)

Powrót na górę strony