Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybuch busa z pasażerami czyli...policyjne ćwiczenia na poligonie

Data publikacji 05.10.2018

5 października 2018 roku w auli KWP w Łodzi odbyło się podsumowanie praktycznych zajęć warsztatowych, które zostały przeprowadzone w połowie czerwca 2018 roku na terenie wojskowego placu ćwiczeń w m. Sokołów pod Sieradzem. Podsumowanie to stanowiło III etap zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi szkolenia obejmującego doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi miejsca katastrofy, w tym eksplozji materiału wybuchowego lub urządzenia wybuchowego oraz identyfikacji ciał ofiar.

Na podstawie wytworzonej w trakcie ćwiczeń dokumentacji oraz materiałów filmowych omówiono przebieg oraz skutki zainscenizowanego zdarzenia (wybuch busa z imitującymi pasażerów manekinami).  Powyższe podsumowanie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego  i Laboratorium Kryminalistycznego  KWP w Łodzi wspólnie z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej w Łodzi przy udziale Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz przedstawicieli Prokuratury Regionalnej w Łodzi, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasza Olczyka oraz przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

W szkoleniu brali udział także funkcjonariusze (technik kryminalistyki oraz funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy) z każdej jednostki szczebla powiatowego/miejskiego garnizonu łódzkiego. Celem szkolenia było podniesienie wśród policjantów umiejętności prawidłowego organizowania, przeprowadzenia oraz koordynacji oględzin miejsc takich zdarzeń, od chwili uzyskania wiadomości o zdarzeniu, aż do momentu zakończenia gromadzenia i zabezpieczania wszelkich informacji oraz dowodów w ramach oględzin miejsca zdarzenia. Ponadto celem ww. szkolenia było wypracowanie standardów umożliwiających przyszłą współpracę pomiędzy podmiotem identyfikującym zwłoki (Zespół DVI) i podmiotami prowadzącymi czynności dochodzeniowo-śledcze (Prokuratura, Policja) w toku realizowanych zadań na miejscu zdarzenia, a także przeprowadzenie w sposób praktyczny szkolenia w zakresie identyfikacji ciał ofiar."
 

  • Sala konferencyjna goście i kierownictwo policji za stołem.
  • Sala konferencyjna goście i kierownictwo policji oraz słuchacze za stołem.
  • Sala konferencyjna goście i kierownictwo policji oraz słuchacze za stołem.
  • Sala konferencyjna goście i kierownictwo policji oraz słuchacze za stołem.
  • Sala konferencyjna, prelegent prowadzi wykład.
  • Sala konferencyjna goście i kierownictwo policji oraz słuchacze za stołem.
  • Wybuch na trawie.
  • Policjanci w białych kombinezonach prowadza oględziny.
  • Policjanci w białych kombinezonach prowadzą oględziny na trawie.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.67 MB)

Powrót na górę strony