Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja w Pęzinie - ochrona zabytków sakralnych

Data publikacji 09.10.2018

W dniu 9 października 2018 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie w zamku w Pęzinie (pow. stargardzki) rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pn. „Służby w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy Wschodniej”.

Celem konferencji jest wypracowanie nowych metod w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom sakralnym, zapoznanie się ze zmianami prawa ochrony zabytków oraz metod ich znakowania i dokumentowania na wypadek kradzieży. Warsztaty potrwają do 11 października 2018 roku.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, policjanci zajmujących się odzyskiwaniem dzieł sztuki, policjanci koordynujący zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom w komendach wojewódzkich policji, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnictwa, Komendy Głównej Policji, służb konserwatorskich, policji niemieckiej, oraz przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, zajmujących się karno-prawną ochroną zabytków.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której zebrane zostaną artykuły poświęcone zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, referowanych podczas spotkania.

Publikacje pokonferencyjne z 2016 i 2017 roku „Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej” oraz „Służby w ochronie dziedzictwa sakralnego i archeologicznego Europy Wschodniej” zostały udostępnione w wersji elektronicznej na stronie komendy, a ich książkowe wersje rozesłano do policjantów oraz osób zajmujących się ochroną zabytków.

Konferencja objęta jest patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizatorem imprezy jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Pomorskie Towarzystwo Historyczne.

Opr. podkom. dr Marek Łuczak

 

  • Międzynarodowa konferencja w Pęzinie - ochrona zabytków sakralnych
  • Międzynarodowa konferencja w Pęzinie - ochrona zabytków sakralnych
  • Międzynarodowa konferencja w Pęzinie - ochrona zabytków sakralnych
  • Międzynarodowa konferencja w Pęzinie - ochrona zabytków sakralnych
Powrót na górę strony