Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie

Data publikacji 11.10.2018

W dniach 10-11 października 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie gościł dr hab. Vladimír Blažek – przedstawiciel Akademii Korpusu Policji w Bratysławie.

Wizyta przedstawiciela Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Kryzysowego Akademii Korpusu Policji w Bratysławie odbywała się w ramach współpracy międzynarodowej między WSPol w Szczytnie i Akademią ze Słowacji. Pierwszego dnia wizyty insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr hab. Vladimír Blažek – przedstawiciel Akademii Korpusu Policji w Bratysławie spotkali się, aby omówić sprawy istotne dla obu Uczelni. Ponadto gościowi zaprezentowano bazę dydaktyczną WSPol, a w szczególności nowoczesne symulatory wykorzystywane w procesie nauczania, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Głównym celem przedsięwzięcia było omówienie realizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Akademię Korpusu Policji w Bratysławie działań badawczych z zakresu zarządzania kryzysowego, krajowej i międzynarodowej kooperacji w obszarze administracji publicznej, a także przygotowanie planów długoterminowej współpracy naukowej.

(WSPol w Szczytnie/ mw)

  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
  • Wizyta przedstawiciela Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
Powrót na górę strony
Polska Policja