Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NAJLEPSZY OSKARŻYCIEL PUBLICZNY GARNIZONU PODLASKIEGO 2018 ROKU

Data publikacji 16.10.2018

Podkomisarz Agnieszka Kiełsa z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku to najlepszy oskarżyciel publiczny garnizonu podlaskiego 2018 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zakończyły się Wojewódzkie Eliminacje do I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Po wyłonieniu laureatów I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski pogratulował zwycięzcom i podziękował za udział w zmaganiach. Dalszych sukcesów zawodowych zwycięzcom życzył również Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkomisarz Maciej Zakrzewski.

Dzisiejszy konkurs otworzył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Maciej Zakrzewski. Policjanci zmierzyli się w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich obejmowała test wiedzy z prawa wykroczeń, natomiast druga test wiedzy dotyczącej rozwiązywania konkretnych sytuacji z zakresu prawa wykroczeń. W zawodach wystartowali funkcjonariusze reprezentujący wszystkie jednostki województwa podlaskiego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego policjanta pełniącego funkcje oskarżyciela publicznego, który potrafi najlepiej wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Najlepszym policjantem oskarżycielem publicznym garnizonu podlaskiego 2018 roku okazała się podkomisarz Agnieszka Kiełsa z KMP w Białymstoku.

Na pozycji drugiej uplasowała się aspirant sztabowy Izabela Kiszko - Maruszewska z KPP w Bielsku Podlaskim, natomiast na trzeciej aspirant sztabowy Krzysztof Wasiluk z KMP w Białymstoku.

W finale uczestniczyło 18 najlepszych policjantów z jednostek powiatowych województwa podlaskiego. Podstawą klasyfikacji końcowej była suma punktów zdobytych przez zawodnika w każdej z konkurencji.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski pogratulował zwycięzcom i podziękował policjantom za udział w zmaganiach. Jednocześnie podkreślił, jak ważny jest aspekt samokształcenia, zwłaszcza na takim stanowisku, jak oskarżyciel publiczny. Pan Komendant zaznaczył również, jak ogromną rolę odgrywają mundurowi zajmujący się prawem wykroczeń w Policji. Również Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkomisarz Maciej Zakrzewski życzył policjantom dalszych sukcesów zawodowych.

Najlepszy podlaski policjant - oskarżyciel publiczny będzie reprezentował Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w finale I Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wszystkim uczestników konkursu serdecznie gratulujemy.

Powrót na górę strony
Polska Policja