Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Łącznościowca

Data publikacji 18.10.2018

Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca skierowane przez gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji realizujących zadania z zakresu łączności i informatyki.

Powrót na górę strony