Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca transgraniczna Policji Polskiej i Niemieckiej – ćwiczenia MOST/BRUCKE

Data publikacji 18.10.2018

W dniach 17 - 18 października br. odbyły się praktyczne ćwiczenia organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Prezydium Policji w Neubrandenburgu. Ich celem było doskonalenie działań w ramach współpracy transgranicznej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na obszarze przygranicznym. Po obu stronach granicy udział w nich wzięło około 750 funkcjonariuszy.

To pierwsze międzynarodowe ćwiczenia w naszym regionie współorganizowane przez KWP w Szczecinie na taką skalę.

Praktyka niejednokrotnie pokazała efekty bieżącej, dobrej współpracy polskiej i niemieckiej Policji, zarówno w sferze zwalczania przestępczości jak i szeroko rozumianej profilaktyki. Nie mniej jednak, przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń oraz analizowanie potencjalnych zagrożeń sprawia, że realizacja wspólnych zadań może być jeszcze sprawniejsza. Taki cel przyświecał przywołanym na wstępie ćwiczeniom, którym nadano kryptonim MOST / BRUCKE.

Tym razem doskonalono międzynarodową formę ćwiczeń dowódczo – sztabowych. Ich głównym założeniem była współpraca w sytuacji związanej z uprowadzeniem osoby i jej transgranicznym poszukiwaniem. Policjanci mieli do czynienia ze zgłoszeniem o przestępstwie po stronie niemieckiej i ucieczce sprawców w kierunku granicy województwa zachodniopomorskiego.

Po powiadomieniu o zdarzeniu polskiej strony zarządzono alarm dla Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie i Komendy Powiatowej Policji w Policach.

Około godz. 13:30 rozpoczęto policyjną akcję poszukiwawczą, najpierw w Niemczech a następnie w Polsce, do której wykorzystany został między innymi policyjny śmigłowiec, konie i psy służbowe oraz dron.

W okolicę miejscowości Dobieszyn, przy granicy polsko - niemieckiej, skierowane zostały drużyny oddziału prewencji, które wyizolowały fragment lasu i bezpośrednio tam prowadziły poszukiwania porwanego dziecka oraz sprawców. W tym miejscu dołączyły do nas pododdziały niemieckiej policji.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały nie tylko współdziałanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ze służbami odpowiedzialnymi za rozwiązanie sytuacji związanej z transgranicznym poszukiwaniem osoby. Sprawdzono również współpracę z niemieckimi policjantami na terenie Polski. W Niemczech obowiązują inne przepisy prawa, ćwiczono wdrożenie ich pracy na terenie Polski, sporządzenie dokumentacji, przełamanie bariery językowej itp.

Działania i zaangażowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Policji były podsumowane w trakcie drugiego dnia ćwiczeń na konferencji, która odbyła się na terenie Niemiec.

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Film 1

Pobierz plik 1 (format mp4 - rozmiar 28.62 MB)

 

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5
 • 1.6
 • 1.7
 • 1.8
 • 1.9
 • 1.10
 • 1.11
 • 1.12
Powrót na górę strony