Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PROJEKT SENIOR II - ĆWICZENIA PODLASKICH MUNDUROWYCH

Data publikacji 20.10.2018

Z wody, z lądu i z powietrza - podlascy policjanci w ramach działań prewencyjnych pod nazwą „PROJEKT SENIOR II”, przeprowadzili ćwiczenia terenowe poszukiwania zaginionej starszej osoby. Policjanci, leśnicy, żołnierze, strażnicy graniczni doskonalili swoje umiejętności poszukiwawcze z wykorzystaniem psów tropiących i zdobyczy techniki.

Na terenie województwa podlaskiego od początku tego roku 2018 roku zgłoszono 557 zaginięć osób, 207 kobiet i 350 mężczyzn, z czego zaginięcia seniorów kształtują się na poziomie około 11 % i przejawiają tendencję wzrostową. Dlatego tak istotna jest gotowość niesienia pomocy osobom zaginionym. Z tym wiąże się także konieczność ciągłego doskonalenia oraz sprawdzania możliwości jednostek Policji w zakresie organizacji, współdziałania oraz prowadzenia poszukiwań osób zaginionych z innymi służbami.

Wczoraj, na terenie Nadleśnictwa Płaska i na wodach Jeziora Mikaszewo funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizowali praktyczne ćwiczenie pod nazwą „Projekt Senior II”. Przedsięwzięcie opierało się o opracowanym wcześniej  scenariuszu, opartym na sytuacjach, z którymi niejednokrotnie funkcjonariusze Policji mają do czynienia w swojej codziennej służbie. W ćwiczeniach poszukiwawczych prowadzonych z wykorzystaniem: samochodów, quadów, łodzi motorowych,  oraz innego specjalistycznego sprzętu, oprócz policjantów udział wzięli także mundurowi z, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadleśnictwa Płaska a także żołnierze z 12 -go Batalionu Lekkiej Piechoty 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którymi dowodził podporucznik Robert Żołnierowicz.

Ćwiczenia tak jak każda akcja poszukiwawcza, rozpoczęły się odprawą wszystkich służb i przydzieleniem zadań przez Naczelnika Wydziału Prewencji nadkomisarza Macieja Zakrzewskiego. Podzieleni na grupy mundurowi doskonalili swoje umiejętności, a każdy z nich ćwiczył pod okiem doświadczonej kadry. Poszukiwania w terenie, ratowanie osoby tonącej, udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie łodzi motorowej w ekstremalnych warunkach jakie z reguły towarzyszą akcji ratowniczej oraz techniki interwencji, to tematyka która została przedstawiona wszystkim ćwiczącym. W rejonie ćwiczeń zorganizowano centrum dowodzenia, z którego na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji podejmowane były decyzje związane z prowadzoną akcja poszukiwawczą.

Każde ćwiczenia to czas na doskonalenie umiejętności. Tu mundurowi wspierani byli przez wykładowców z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadkomisarza Rafała Zawalniaka, podkomisarza Marcina Bogdańskiego i aspiranta sztabowego Damiana Muszyńskiego oraz przez aspiranta Grzegorza Skubicha z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy dzielili się specjalistyczną wiedzą tak bardzo potrzebną w sytuacjach, gdy zagrożone jest ludzkie życie, a akcję ratunkową trzeba podjąć natychmiast. Pierwsza pomoc, prowadzenie łodzi motorowych w szczególnie dynamiczny sposób jak to ma miejsce podczas akcji ratunkowych, czy podejmowanie z wody osób potrzebujących pomocy są nierozłącznymi elementami związanymi z umiejętnościami ratowania życia. Od poziomu wyszkolenia każdej osoby biorącej udział w akcji poszukiwawczej czy ratunkowej i umiejętności współpracowania z innymi służbami zależy życie ratowanego. Często o powodzeniu akcji decydują minuty czy sekundy. Największy wpływ na powodzenie takich działań mają umiejętności i decyzje podejmowane przez mundurowych. Dodatkowym wsparciem dla ratujących życie zawsze są psy tropiące, wyposażenie techniczne i sprzęt transportowy, który jest w stanie poruszać się w najtrudniejszym terenie. Ćwiczenia  obserwowane przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji, komisarza Piotra Lubaszko i podkomisarza Waldemara Rózyckiego, zakończyły się późnym wieczorem rozwiązaniem wszystkich symulacji poszukiwawczych.

 

Często szybkie odnalezienie osoby uzależnione jest od czasu jaki minął od ostatniego kontaktu z zaginionym i od precyzji informacji, które przekazywane są policjantom. Ważne jest, żeby zgłaszając zaginięcie osoby dostarczyć mundurowym aktualne zdjęcie zaginionego i zgodzić się na publikację jego wizerunku.

Powrót na górę strony