Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

Data publikacji 22.10.2018

19 października 2018 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”. Organizatorami tego przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji. Konferencja, podobnie jak w roku ubiegłym, została połączona z uroczystą inauguracją drugiej edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych, kontynuujących kampanię informacyjno-szkoleniową dotyczącą zagadnień związanych z budowanym systemem bezpieczeństwa dokumentów.

Uczestników konferencji powitał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z panią Minister dr Edytą Bielak-Jomaa – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gen. insp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, panią Urszulą Kulisiewicz ­– Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, panią Karoliną Grendą – Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, panem Pawłem Żukowskim – Dyrektorem Generalnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licznie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krajowej Rady Notarialnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Związku Banków Polskich, Związku Powiatów Polskich, Urzędów Wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Instytutu Ekspertyz Sądowych, a także przedstawiciele ośrodków naukowych i akademickich oraz innych podmiotów realizujących zadania związane z bezpieczeństwem dokumentów.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zwalczaniu przestępczości przeciwko dokumentom. Wystąpienia wygłosili przedstawiciele instytucji związanych z tematem przewodnim spotkania zarówno ze środowisk naukowych, jak też producentów dokumentów zabezpieczonych oraz służb zajmujących się przedmiotową problematyką.

W programie konferencji zaplanowano trzy panele. Pierwszy panel, poświęcony procedowanej Ustawie o dokumentach publicznych, rozpoczęło wystąpienie Pani Mirosławy Hellich - radcy ministra, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która przedstawiła podstawowe założenia Ustawy. Następnie pani Aleksandra Grynkiewicz – Doradca Zarządu, Redaktor Naczelna kwartalnika Człowiek i dokumenty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. opowiedziała o roli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w systemie bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Uczestnicy panelu mieli również okazję wysłuchać prelekcji pana prof. dr. hab. Huberta Kołeckiego, reprezentującego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nt. Nieautentyczne dokumenty jako główne „narzędzia” największych współczesnych zorganizowanych przestępstw ekonomiczno-finansowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

W drugim panelu, prowadzonym przez Panią Katarzynę Anzorge-Kicińską – Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił  m.in. pan Piotr Gajewski - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, który przybliżył problematykę dot. odpisów aktów stanu cywilnego będących przykładem zabezpieczonego dokumentu publicznego. Z kolei pan Dariusz Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przedstawił oczekiwania sektora bankowego względem Ustawy o dokumentach publicznych. Natomiast pan dr Tomasz Dziedzic z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie mówił o biometrycznym podpisie elektronicznym jako dodatkowym zabezpieczeniu dokumentu.

Trzeci panel konferencji poświęcono tematowi rozwoju zabezpieczeń dokumentów w świetle ujawnionych fałszerstw. Uczestnicy ostatniego panelu, mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wystąpienia prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego – Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kierownika Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Z badań nad pismem ręcznym Fryderyka Chopina. Z kolei pani kom. Anna Przewor - Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na fałszerstwach dokumentów w obrocie gospodarczym. Następnie pan st. chor. SG Andrzej Hargot z Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej przedstawił przypadki fałszerstw dokumentów ujawnionych w trakcie kontroli granicznej.

Konferencja zgromadziła ponad 120 uczestników, którzy poza wystąpieniami referatowymi podjęli merytoryczną dyskusję o problemach zwalczania przestępczości przeciwko dokumentom. Wyrażono nadzieję, iż powyższe przedsięwzięcie zagości na stałe w kalendarzu spotkań środowisk związanych z budowaniem systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

(WSPol w Szczytnie)

 

 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
 • II konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
Powrót na górę strony