Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przez kilka dni zabezpieczali wyjątkowo niebezpieczne miejsce

Data publikacji 23.10.2018

Jaworscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o bardzo niebezpiecznym znalezisku. Szybko potwierdzili, że sytuacja jest bardzo poważna. W trakcie prac ziemnych operator koparki wydobył kilkanaście sztuk skorodowanych pocisków. Jak się później okazało, była to tylko niewielka część tego, co znajdowało się jeszcze w ziemi. Wezwani na miejsce saperzy odkryli arsenał liczący blisko 400 moździerzowych pocisków z okresu II Wojny Światowej. Z uwagi na ilość ujawnionej amunicji, cała operacja oczyszczania terenu trwała kilka dni. Wymagało to zaangażowania znacznych sił policyjnych, które zabezpieczały zagrożony wybuchem rejon.

Od 19 do 22 października br. trwała policyjno - wojskowa akcja oczyszczania terenu przeznaczonego pod budowę bocznicy kolejowej w rejonie gm. Męcinka, w pow. jaworskim. Doszło do niej na skutek odkrycia składowiska amunicji z okresu wojennego. Niebezpieczne znalezisko zmusiło wykonawcę do natychmiastowego przerwania prac i zaalarmowania Policji.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego ustalili, że podczas prac ziemnych jeden z operatorów koparki wydobył kilkanaście pocisków moździerzowych. Jak się później okazało był to tylko mały procent tego, co znajdowało się jeszcze w ziemi. Wezwani na miejsce saperzy z Jednostki Wojskowej w Głogowie ujawnili blisko 400 szt. amunicji moździerzowej z okresu II Wojny Światowej. Tak znaczny arsenał wymagał przedsięwzięcia nadzwyczajnych środków ostrożności.

W tym celu zadysponowano znaczne siły policyjne, które przez cztery doby zabezpieczały zagrożony wybuchem teren. W międzyczasie saperzy sukcesywnie wywozili poszczególne partie pocisków o wadze prawie 2 ton, aż do momentu całkowitej neutralizacji zagrożonego rejonu.

Przypomnijmy, że amunicja z okresu wojennego oraz pojedyncze niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie ich lub samodzielne przemieszczanie grozić może kalectwem,
a nawet śmiercią. W każdym przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • policjanci zabezpieczali niewybuchy
  • policjanci zabezpieczali niewybuchy
  • policjanci zabezpieczali niewybuchy
Powrót na górę strony