Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Filmowanie i utrwalanie wizerunku

Jak utrwalić wizerunki osób w grupie naruszającej porządek i jak przygotować w odpowiedni sposób materiał wideo - ćwiczenia z tej tematyki przeprowadzono w słupskiej Szkole Policji. Swoje umiejętności doskonalili policjanci z nieetatowych oddziałów prewencji pomorskiego garnizonu Policji. To pierwsze tego typu szkolenie w kraju.

Były to pierwsze tego rodzaju zajęcia mające na celu usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności policjantów z nieetatowych pododdziałów prewencji, którzy podczas działań odpowiadają za rejestrację materiału filmowego.
W trakcie ćwiczeń operatorzy mieli możliwość wypracowania odpowiednich nastaw sprzętu, którym posługują się w czasie rejestracji wideo. Program zajęć przewidywał nagranie ujęć stabilnych, ujęć w marszu i ujęć podczas przemieszczania się pododdziału zwartego. Po każdej sesji nagraniowej materiał operatorów był szczegółowo omawiany ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów.

Prowadzący zajęcia asp.szt. Mariusz Adamczyk z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP Gdańsk i Sebastian Czarniak z Wydziału Organizacji i Dowodzenia SP Słupsk zwracali uwagę technikę nagrywania szerokich planów, a także pracę z powiększeniem optycznym, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja poszczególnych osób filmowanej grupy.
Podczas realizacji ćwiczebnych nagrań na poligonie operatorzy kamer mieli do dyspozycji również pododdział zwarty, dzięki któremu można było stworzyć warunki bardzo zbliżone do tych, które występują podczas działań związanych z przywróceniem naruszonego porządku.
Prowadzący zajęcia zaprezentowali też technikę nagrywania obrazu z wykorzystaniem monopoda.

Zdobyte przez policjantów dodatkowe umiejętności wykorzystywane będą teraz podczas kolejnych działań nieetatowych pododdziałów prewencji pomorskiego garnizonu Policji.

Powrót na górę strony