Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w służbie Ojczyzny

Data publikacji 25.10.2018

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 25 października br. w budynku G Sejmu RP odbyła się Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“. Wzięli w niej udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk.

Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie tematyki ochrony dziedzictwa narodowego przez zapoznanie z działaniami prowadzonymi w tym obszarze przez organy ścigania, służby konserwatorskie i instytucje kultury. Nadrzędnym celem konferencji była więc wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Konferencję otworzyli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk oraz poseł Iwona Michałek, reprezentująca Grzegorza Piechowiaka, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. Następnie referat na temat ochrony dziedzictwa narodowego z punktu widzenia samorządowych instytucji muzealnych wygłosił dr Marek Rubnikowicz - polski historyk i archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, członek Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po nim bardzo ciekawe wystąpienie na temat przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom i dziedzictwu narodowemu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego miał podkom. dr Marek Łuczak, oficer Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, ekspert w dziedzinie odzyskiwania dzieł sztuki. Przed przerwą swój referat o karnoprawnej ochronie dziedzictwa kulturowego, jego stanie prawnym i propozycjach zmian wygłosił dr Bartłomiej Gadecki - Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie. Po przerwie wystąpiła Paulina Florjanowicz - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która opowiedziała o współpracy z Policją w zakresie zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu z perspektywy instytucji kultury. Na zakończenie insp. dr Marek Fałdowski, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawił rola wyższego szkolnictwa policyjnego w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Konferencję zorganizowało Biuro Historii i Tradycji Policji KGP pod przewodnictwem Dyrektora nadkom. Krzysztofa Musielaka, we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Policji. Zapis transmisji z konferencji można obejrzeć pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=EBB8AE1A0F63A489C12583230044E559# ►

( Biuro Komunikacji Społecznej KGP/ pm/ BHiTP KGP/ zdj. Biuro Historii i Tradycji Policji KGP/ mw)

 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
 • Konferencja Popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny“
Powrót na górę strony