Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Szefów Policji Miast Europy Środkowej w Berlinie z udziałem Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 29.10.2018

W dniach 17-19 października 2018 roku odbyła się w Berlinie Konferencja Szefów Policji Miast Europy Środkowej. Gospodarzem tegorocznej konferencji była Pani dr Barbara Słowik Prezydent Policji w Berlinie. W spotkaniu wzięły udział delegacje z Berlina, Bratysławy, Bukaresztu, Monachium, Pragi, Warszawy oraz Wiednia. Komenda Stołeczna Policji reprezentowana była przez nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Głównym tematem spotkania była: „Technika i wyposażenie Policji”. W prezentacjach został przedstawiony sprzęt wykorzystywany w poszczególnych jednostkach. Komendant Stołeczny Policji w swoim wystąpieniu omówił sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu Komendy stołecznej Policji, w tym łodzie motorowe, wyposażenie minersko - pirotechniczne, sprzęt wykorzystywany w obserwacji, aparaturę badawczą Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz wyposażenie policjantów ruchu drogowego KSP. Uczestnicy konferencji mieli do Komendanta Stołecznego Policji pytania odnośnie użycia przez stołecznych funkcjonariuszy kamer nasobnych oraz laserowego miernika prędkości. Istotnym tematem dyskusji była również problematyka pozyskiwania nowych kandydatów do służby w Policji w różnych państwach i liczba wakatów pozostałych do obsadzenia.

Ten niezwykle palący problem dotyczy wszystkich uczestników konferencji (przykładowo w Bratysławie i Bukareszcie liczba wakatów wynosi aż 20%). W związku z powyższym podjęto decyzję, iż podczas kolejnego spotkania uczestnicy wymienią się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w tej kwestii.

W podsumowaniu podkreślono, iż wszystkie uczestniczące miasta borykają się z podobnymi wyzwaniami stojącymi przed policją, takimi jak: zabezpieczenie przestrzeni użyteczności publicznej w miastach szczególnie zagrożonych terroryzmem czy wspominana wcześniej  problematyka pozyskiwania nowych kandydatów do służby w policji.

Następna konferencja odbędzie się jesienią 2019 r. w Monachium.

Gabinet KSP

Powrót na górę strony