Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyszli członkowie UE mogą liczyć na pomoc i współpracę.

Data publikacji 19.04.2006

Polska Policja chętnie podzieli się doświadczeniami z kolegami z Rumunii i Bułgarii przygotowującymi się do członkostwa w UE. Sama, tworząc System Informacji Schengen II, będzie korzystać z doświadczeń m.in. Holandii. O tych i wielu innych sprawach rozmawiali w KGP komendant główny Policji Marek Bieńkowski i szef policji holenderskiej Peter van Zundert.

Obaj panowie rozmawiali także o współpracy w ramach COSPOL. Polska jest liderem jednej z sześciu grup roboczych wchodzących w skład COSPOL zajmującej się problematyką zwalczania przestępczości zorganizowanej w Europie Środkowo-Wschodniej (EEOC). Peter van Zundert pytał komendanta głównego Policji o doświadczenia i opinię polskiej Policji na temat prowadzonych i planowanych przedsięwzięć.

- Cieszę się z roli jaką w tej grupie wyznaczono Polsce, w ramach współpracy międzynarodowej nasz udział w niej traktujemy priorytetowo. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tej inicjatywy – powiedział Marek Bieńkowski. Komendant Główny poinformował także o pracach nad analizą strategiczną dotyczącą przestępczości rosyjskojęzycznej w Polsce.
- Mam nadzieję, że wnioski z tej analizy pozwolą wyznaczyć grupie roboczej nowe kierunki aktywności – podkreślił komendant Bieńkowski.

Szef policji holenderskiej poinformował, że bardzo liczy na polskie doświadczenie, z których mogłyby korzystać państwa szykujące się do akcesji do Unii Europejskiej.

- Polska jako kraj, który jeszcze niedawno sam kandydował do UE ma wiele tego typu doświadczeń. Wiemy jak bardzo może pomóc dobrze przygotowany i realizowany program pomocowy i wiemy ile szkód może wyrządzić nietrafiona inicjatywa – ocenił komendant Marek Bieńkowski. Dodał, że polska Policja chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami z każdym państwem przygotowującym się do akcesji z UE.

Szefowie policji mówili też o problemach jakie pojawiają się przy współpracy z policjami państw spoza Unii Europejskiej. Komendant Marek Bieńkowski zwrócił uwagę przede wszystkim na różnice w stanie prawnym.

- W niektórych państwach nie mogą być wykorzystywane sprawdzone narzędzia, takie jak np. przesyłka niejawnie nadzorowana, ponieważ nie pozwala na to stan prawny – podkreślił. Dodał jednak, że widoczne efekty współpracy tworzą dobry klimat do przezwyciężania napotykanych problemów.

Peter van Zundert w trakcie wizyty w Komendzie Głównej zapoznał się również m.in. ze strukturą i zadaniami Komendy Głównej, zagadnieniami dotyczącymi międzynarodowej współpracy Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, systemem szkolnictwa policyjnego i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Powrót na górę strony