Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mamy 25 nowych policyjnych ratowników

Data publikacji 02.11.2018

Policjanci garnizonu opolskiego szkolili się w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tygodniowe szkolenie przeprowadzili ratownicy Zespołu Medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy ul. Budowlanych 1. Wszystko to w ramach porozumienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztofem Kędryką.

Od 18 do 26 października 2018 roku trwało szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 25 funkcjonariuszy z komendy miejskiej, komend powiatowych, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Opolu.

Program składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych oraz z kończącego kurs egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Szkolenie pozwoliło nie tylko na uzyskanie obowiązkowych, przewidzianych programem wiadomości i umiejętności, ale również na wymianę cennych doświadczeń. Choć pomiędzy służbą policjanta, strażaka i policjanta pododdziału antyterrorystycznego istnieją pewne różnice, to wszystkim przyświeca taki sam cel – ratować zdrowie i życie, jeśli zajdzie taka konieczność.

Policjantów szkoliła kadra składającą się podkom. Grzegorza Janika i sierż. szt. Michała Śliwę - ratowników Zespołu Medycznego SPPP w Opolu, Starszego Specjalistę Ratownictwa Medycznego mgr. Marcina Bulaka, Koordynatora Ratownictwa Medycznego Służby przy KW PSP w Opolu mł. kpt. mgr. Artura Maja oraz psychologa KW PSP w Opolu, mgr Katarzynę Moch. Szkolenie udało się zorganizować i przeprowadzić dzięki uprzejmości Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.


 

  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
  • Mamy 25 nowych policyjnych ratowników
Powrót na górę strony