Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie i nadanie stopni uczniom klas o profilu mundurowym

W III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy miała miejsce uroczysta gala nadania stopni uczniom klas o profilu mundurowym. W poczet liceum zostali uroczyście przyjęci uczniowie pierwszej klasy wojskowo – policyjnej, a uczniowie klas drugich i trzecich otrzymali akty mianowania na wyższy stopień w edukacji mundurowej. Uczniowie oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących, rozwijają swoją wiedzę na dodatkowych zajęciach specjalistycznych. W gali uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, Policji, Wojska oraz Straży Pożarnej.

Uroczystość zorganizowano w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Świdnicy, do którego zostały włączone klasy mundurowe. Udział licznie wzięli zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele powiatu świdnickiego na czele ze vice starostą Zygmuntem Worsą, reprezentanci współpracujących ze szkołą instytucji i organizacji, Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies, major Sebastian Kopczak z WKU w Kłodzku, porucznik Krzysztof Robak z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.

W pierwszej części uczniowie oraz goście uczestniczyli w patriotycznej uroczystości poświęconej 100 – leciu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program przygotowali uczniowie szkoły. Następnie dyrektor szkoły Krzysztof Frączek mówił m. in. o istocie wychowania młodzieży w klasach mundurowych. Głos zabrał również vice starosta świdnicki, który podkreślił jak ważne jest wykształcenie przyszłych pokoleń oraz przypomniał o rocznicy 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość miała podniosły charakter. Ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy wojskowo - policyjnej. Dała ona też okazję do wyróżnienia stopniami uczniów klas mundurowych – drugich oraz trzecich. Akty mianowania wręczał  Komendant Powiatowy Policji  w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies oraz major Sebastian Kopczak z WKU w Kłodzku i porucznik Krzysztof Robak z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klas mundurowych. Młodzież uczęszczająca do klas mundurowych, poza nauczaniem ogólnokształcącym przygotowywana jest do pracy w służbach mundurowych. Poznaje podstawy m. in. pracy policjanta czy żołnierza zawodowego. Przedmiot ten wykłada w III Liceum Ogólnokształcącym czynny oficer świdnickiej Policji - ekspert Wydziału Prewencji – nadkom. Robert Topolski.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Ślubowanie i nadanie stopni uczniom klas o profilu mundurowym
  • Ślubowanie i nadanie stopni uczniom klas o profilu mundurowym
  • Ślubowanie i nadanie stopni uczniom klas o profilu mundurowym
  • Ślubowanie i nadanie stopni uczniom klas o profilu mundurowym
Powrót na górę strony