Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”

Data publikacji 16.11.2018

Pod takim tytułem odbyła się konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 1918–2018.

15 listopada 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przybyli uczniowie szkół średnich i wyższych, nauczyciele historii, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, funkcjonariusze Policji i delegacje służb mundurowych współdziałających z Policją. Przybyli, by poznać wartości, jakie towarzyszyły policjantom kiedyś, i jakie z nich są nadal istotne dla policjanta współczesnego. Gości przywitała Teresa Bracka, prezes OS „Rodzina Policyjna 1939 r.”, po czym przemówił komendant wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński.

– Na co dzień mówimy o honorze, mówimy o tradycjach i wspominamy tych, którzy nosili mundur w przeszłości – mówił komendant. – A ten rok jest szczególnie ważny, by pamiętać o wartościach okupionych w walce.

Po wystąpieniu komendanta wojewódzkiego został odczytany list od sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego.

– Ważnym elementem konferencji jest przedstawienie najważniejszych aspektów i wydarzeń okresu działania Policji Państwowej – czytała Teresa Bracka. – Jednym z nich jest etos służby, o którym warto przypomnieć funkcjonariuszom, którzy dziś tworzą nowoczesną polską Policję.

W części panelowej prelegenci przedstawili słuchaczom charakterystyczne okresy historii, które miały wpływ na tworzenie formacji policyjnych w niepodległej Polsce. Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak przybliżył etos służby w referacie pt. „Budowanie etosu w formacjach policyjnych na ziemiach Polski 1918–1939”.

Kolejnym tematem był „Udział policjantów w wojnie obronnej Polski 1939”, przedstawiony przez dr. hab. Aleksandra Głogowskiego, adiunkta Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. O policjantach II RP w aspekcie zbrodni katyńskiej opowiadał Grzegorz Grześkowiak z OS „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mówił o policjantach w służbie Podziemnego Państwa Polskiego.

Starszy specjalista Paulina Iwaniec, w imieniu Dyrektor BKS KGP insp. dr Iwony Klonowskiej, wygłosiła referat pt. „Znaczenie i rola komunikacji przez media dla kształtowania polityki historycznej w szeregach Policji”. Przedstawiał on historyczne i współczesne narzędzia komunikacji służące wzmacnianiu więzi wewnątrz formacji i pielęgnowaniu etosu służby.

(Tekst/foto K. Chrzanowski - miesięcznik "Policja 997")

 

  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
  • konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”
Powrót na górę strony
Polska Policja