Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów

Data publikacji 20.11.2018

20 listopada 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, w imieniu Wojewody Łódzkiego pani Dorota Gajewska, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego pan Zbigniew Osieciński, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi oraz rodziny i bliscy nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 38 nowo przyjętych policjantów (16 kobiet i 22 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 7 listopada 2018 roku. Było to siódme przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do listopada br. szeregi łódzkiej Policji zasiliło 220 osób, a wśród nich 41 kobiet i 179 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji. Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Komendant wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zwrócił się do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

(KWP w Łodzi / kp)

 

  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów
Powrót na górę strony