Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„SŁUŻĄC NIEPODLEGŁEJ – POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Data publikacji 21.11.2018

Wczoraj w obiekcie KGP przy ulicy Władysława Orkana 14, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji nadkom. Krzysztof Musielak w imieniu Komendanta Głównego Policji otworzył wystawę zatytułowaną „Służąc Niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”. Ekspozycja została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami przedsięwzięcia są Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Z ramienia Muzeum Okręgowego w Toruniu podczas otwarcia głos zabrał Leszek Kucharski Kierownik Oddziału Archeologii, który osobiście nadzorował dobór obiektów, które wzbogaciły policyjną wystawę oraz Jan Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Otwarta ekspozycja ma na celu przybliżenie tematyki odzyskiwania i ochrony przez Policję dziedzictwa narodowego poprzez proces wykrywczy i osiągnięcia Policji w tym zakresie. Głównym celem wystawy jest prezentowanie przykładów dziedzictwa narodowego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, w tym m.in. sakraliów, numizmatów, malarstwa, rzemiosła, obiektów architektonicznych oraz archeologicznych. Eksponaty muzealne oraz ich zdjęcia posłużyły do zobrazowania obszaru będącego w zainteresowaniu Policji a dotyczącego ochrony dziedzictwa narodowego. Uzupełnieniem wystawy jest prezentacja filmów policyjnych dotycząca zabezpieczenia dziedzictwa narodowego przygotowana dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Na parterze budynku zaprezentowano część ekspozycji poświęconej ochronie dziedzictwa archeologicznego. Na ścianach zostały umieszczone zdjęcia m.in. stanowisk archeologicznych, które ukazują pracę archeologów, w kontekście niszczenia stanowisk i roli Policji, w zabezpieczaniu takich miejsc. Dodatkowo w gablotach zostały zaprezentowane materiały archeologiczne, które najczęściej stają się przedmiotem nielegalnych eksploracji, a w następstwie nielegalnego obrotu nimi, m.in. na portalach aukcyjnych. Zaprezentowane zostało także wyposażenie grobowe, ceramika, a także pochówek szkieletowy w kłodzie. Ceramika (naczynia oraz ich fragmenty, wykonane z gliny i wypalone) jest najczęściej niszczona przez nielegalnych eksploratorów.

Na pierwszym piętrze budynku umieszczono drugą część ekspozycji poświęconej ochronie sakraliów i wyrobom codziennego użytku o znaczącym walorze artystycznym. Analogicznie, jak na parterze, na ścianach zaprezentowane zostały fotografie wyrobów rzemiosła artystycznego, w tym słynnego skarbu ze Skrwilna a także numizmatów. W gablotach zaprezentowane zostały m.in.: krzyże relikwiarzowe, świeczniki ołtarzowe, świeczniki stołowe, sztućce, plakiety rzemiosła artystycznego, wyroby medalierskie oraz numizmaty a także ich falsyfikaty. Na wystawie nie zabrakło zilustrowania tematyki poświęconej kradzieżom i fałszerstwom malarstwa, wraz z zaprezentowanym przykładem przerabiania dzieł sztuki. W sposób plastyczny na przykładzie jednego z wybranych dzieł malarstwa zaprezentowane zostało, jak po wycięciu np.: fragmentu płótna można wprowadzić do obiegu zupełnie nowy obraz oryginalnie pochodzący z danej epoki.

W uzupełnieniu wystawy zwrócono uwagę na niszczenie detalu architektonicznego, który często pada ofiarą aktów wandalizmu. W sposób symboliczny zaznaczona została problematyka bezmyślnego niszczenia cmentarzy i kościołów w Polsce. Dzięki życzliwości i zamiłowaniu do ochrony dziedzictwa narodowego ks. prałata Włodzimierza Czerwińskiego proboszcza parafii św. Stanisława w Sobikowie, Dziekana Dekanatu Czerskiego, honorowego gościa podczas otwarcia wystawy, na policyjnej ekspozycji zaprezentowano XVIII i XIX wieczne tablice trumienne, ornat, monstrancję i krzyże niegdyś wieńczące zabytkowy kościół w Sobikowie.

Pierwszy raz pod dach Komendy Głównej Policji zagościły obiekty cenne dla dziedzictwa narodowego, które nie stanowią tym razem materiału dowodowego a są eksponatami muzealnymi, reliktami przeszłości, tak cennymi dla kształtowania tożsamości narodowej.

(BHiTP KGP)

 

 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
 • „Służąc niepodległej" – Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”
Powrót na górę strony