Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku

Data publikacji 21.11.2018

Dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja pn „Policja bez barier - lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. Tematem seminarium było bezpieczeństwo Seniorów w aspekcie zadań, jakie realizują policjanci i inne podmioty publiczne. Na widowni i wśród prelegentów nie zabrakło Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich Aleksandry Wentkowskiej, przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, policji, straży pożarnej, ZUS-u, stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom starszym oraz przede wszystkim Seniorów.

Dzisiaj w „Sali Marmurowej” Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa Seniorów pn. „Policja bez barier - lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Śląski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Seminarium szkoleniowe w całości poświęcone zostało problematyce bezpieczeństwa Seniorów w aspekcie zadań realizowanych przez policjantów i inne podmioty publiczne. Jego celem było podnoszenie świadomości policjantów, przedstawicieli innych podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych w kwestii aktualnej sytuacji zagrożeń, jakie mogą spotkać osoby starsze i wynikających z tego konsekwencji. Drugim ważnym celem spotkania było uwrażliwienie przedstawicieli środowiska seniorów na przestępstwa i inne zagrożenia, jakich ofiarą mogą się stać oraz podejmowane działań wpływających na poprawę ich poczucia bezpieczeństwa. Wydarzenie było także okazją do wymiany doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich Aleksandra Wentkowska, przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na czele z Marią Nowak – Doradcą Wojewody ds. Polityki Senioralnej i Społecznej, samorządowcy, dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa śląskiego, przedstawiciele policji, straży pożarnej, stowarzyszeń oraz instytucji zajmujących się pomocą osobom starszym. Wykłady prelegentów kierowane były przede wszystkim do Seniorów, policyjnych profilaktyków oraz osób zajmujących się w swojej pracy bezpieczeństwem osób starszych.

 
Powrót na górę strony