Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak skutecznie poszukiwać zaginionych

Data publikacji 20.04.2006

Poszukiwania osób zaginionych były tematem warsztatów jakie odbyły się w Szkole Policji w Pile. Warsztaty obok wykładowców Szkoły prowadzili także przedstawiciele Fundacji ITAKA.

Fundacja ITAKA zajmuje się poszukiwaniem zaginionych, a ich rodzinom udziela porad prawnych, socjalnych i wsparcia psychologicznego.

W przedmiotowych warsztatach uczestniczyli policjanci zajmujący się tematyką poszukiwań osób zaginionych z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Warsztaty przeznaczone były również dla słuchaczy Szkoły.

Zamiarem organizatorów było zbudowanie, na bazie przeprowadzonych spotkań, programu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Policji, realizujących zadania w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Już dziś można założyć, że kursy oparte na opracowanym w przyszłości programie, dostarczą lepszych narzędzi do skutecznej realizacji ustawowych zadań Policji w aspekcie poszukiwania osób zaginionych.

Powrót na górę strony