Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sądeccy policjanci przejęli ponad pół tony tytoniu. Straty dla Skarbu Państwa sięgnęły blisko 300 tys. zł

Data publikacji 28.11.2018

Ponad pół tony liści tytoniu oraz 18 kg krajanki tytoniowej ujawnili policjanci sądeckiej Policji podczas kontroli drogowej, a następnie podczas przeszukania budynków należących do mieszkańca gminy Gródek nad Dunajcem oraz osób, które te wyroby przechowywały. Mężczyzna, który nielegalnie wytwarzał tytoń naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 296 tys. zł.

Sprawa rozpoczęła się całkiem zwyczajnie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej samochód dostawczy marki Toyota, wewnątrz którego, podczas kontroli przewożonego ładunku, ujawnili 560 kg suszu tytoniowego. 40-letni kierowca został zatrzymany, a sprawa trafiła do realizacji przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą sądeckiej Policji.

Policjanci tego wydziału wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wykonali wiele czynności procesowych w tej sprawie, m.in. przesłuchali świadków oraz przeszukali kilka mieszkań, garaży i budynków gospodarczych, należących do kilku osób, które przechowywały należący do sprawcy tytoń oraz maszynę służącą do jego rozdrabniania.

Swoim nielegalnym działaniem 40-latek naraził Skarb Państwa na straty sięgające ponad 296 tys. zł. W efekcie usłyszał od policjantów zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (tj. nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego) oraz zarzut wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru tj. przestępstwo art. 12a.1. ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Wyciąg z Kodeksu karnego skarbowego:

Art. 65. Nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego

§ 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, art. 64 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę lub art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Wyciąg z ustawy:

 Art. 12a. 1.Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

(KWP w Krakowie / mg)

Opis filmu: Sądeccy policjanci przejęli ponad pół tony tytoniu. Straty dla Skarbu Państwa sięgnęły blisko 300 tys. zł

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.53 MB)

Powrót na górę strony