Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tolerancja nie tolerancji

Data publikacji 30.11.2018

Tolerancja nie tolerancji to hasło spotkania, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach. W pilotażowym przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze KWP we Wrocławiu nadkom. Adrian Jakubowski oraz podkom. Bartłomiej Majchrzak wraz ze studentami z University Syracuse w USA oraz Panią Profesor Hana Cervinkovą z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W zajęciach poświęconych problematyce praw człowieka oraz historii Dolnego Śląska udział wzięło prawie 100 dzieci.

Zajęcia rozpoczął nadkomisarz. Adrian Jakubowski ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zaprezentował film, który był punktem wyjścia do dyskusji z dziećmi na temat tolerancji do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Kolejną częścią panelu było przedstawienie zarysu historycznego Dolnego Śląska, w szczególności wyjątkowego położenia geograficznego regionu oraz problemowi migracji ludności na przestrzeni XIX i XX wieku. Funkcjonariusz podkreślił również rolę Wrocławia jako miasta wielu kultur żyjących w zgodzie obok siebie.

Kolejną część spotkania poprowadził podkom. Bartłomiej Majchrzak z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na przybliżeniu roli praw człowieka w działaniach Policji, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Funkcjonariusz przedstawił materiały o Seminarium dla Młodych Policjantów w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, w którym wziął udział jako przedstawiciel Polskiej Policji.

Informację o współpracy policjantów w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, możliwość obserwacji  i uczestnictwa w wykonywaniu różnych zadań przez policjantów, o różnym pochodzeniu etnicznym i kulturowym z różnych krajów była punktem wyjścia do części warsztatowej panelu. Spośród uczestników wybrano pięć sześcioosobowych drużyn. Ich skład był różnorodny – od drużyn złożonych z samych dziewczynek i chłopców po drużynę złożoną ze  studentów z USA, nauczycieli szkoły podstawowej oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Celem warsztatów Marshmallow Challenge była nauka umiejętność pracy w grupie, słuchanie każdego z jej członków i wyciąganie wniosków, w celu stworzeniu najwyższej samo stojącej budowli przy użyciu bardzo ograniczonej ilości  materiałów.

Wstępem do ostatniego panelu był film pt. „Kocham Wrocław”,  udostępniony dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, którego bohaterami są obcokrajowcy mieszkający we Wrocławiu.  Według najnowszych danych statystycznych, co ósmy mieszkaniec Wrocławia, to obcokrajowiec. Żeby przybliżyć dzieciom kulturę i obyczaje cudzoziemców przebywających we Wrocławiu, w panelu uczestniczyli studenci z Syracuse University w USA, Tayla Myree i Hanz Valbuena. W ciekawej prezentacji przedstawili oni swoje dotychczasowe doświadczenie życiowe, zwracając uwagę na kontakty z przedstawicielami różnych kultur i opowiedzieli o swoim pobycie we Wrocławiu. Częścią prezentacji było też wystąpienie Prof. Hany Cervinkovej, która pochodzi z Czech, studiowała w USA i od 15 lat mieszka we Wrocławiu. Prof. Cervinkova opowiedziała dzieciom o studiach we Wrocławiu, w których uczestniczą Tayla Myree i Hanz Valbuena, jak również inni studenci z USA.

Podsumowaniem ich opowieści była praca warsztatowa, zakończona wieloma pytaniami ze strony dzieci, dotyczącymi życia codziennego w USA i na Filipinach, a także doświadczeń gości z pobytu w Polsce. Przeprowadzenie zajęć miało charakter pilotażowy i planowane są kolejne spotkania zarówno z dziećmi jak i młodzieżą.

(KWP we Wrocławiu / ig)

  • Tolerancja nie tolerancji
  • Tolerancja nie tolerancji
  • Tolerancja nie tolerancji
  • Tolerancja nie tolerancji
  • Tolerancja nie tolerancji
  • Tolerancja nie tolerancji
Powrót na górę strony