Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Katowicach obowiązuje czasowy zakaz udziału w zgromadzeniach spontanicznych

Data publikacji 01.12.2018

Przypominamy, że na terenie Katowic do dnia 16 grudnia obowiązuje czasowy zakaz udziału w zgromadzeniach spontanicznych. Obostrzenie to wynika z przepisów specustawy w sprawie Szczytu Klimatycznego COP24 i ma na celu zapewnienie bezpieczeństw przebiegu Konferencji ONZ w Katowicach. Udział w takim zgromadzeniu może narazić jego uczestników na konsekwencje prawne.

Dnia 22 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W myśl art. 22 specustawy zabrania się od godz. 00.00 dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 23.59 dnia 16 grudnia 2018 r. na terenie miasta Katowice uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2017 r. poz. 579).

Policjanci są zobligowani do reagowania na zachowania niezgodne z prawem. Przestrzegamy przed uczestnictwem w zgromadzeniach spontanicznych w trakcie obowiązywania czasowego ograniczenia na terenie Katowic. Takie zachowanie wiązało by się z naruszeniem przepisów prawa i naraziło by jego uczestników na konsekwencje prawne.

(KWP w Katowicach / wsz)

Powrót na górę strony