Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24

W związku z organizacją szczytu klimatycznego COP24 został utworzony sztab dowódcy małopolskiej części tej rozległej operacji policyjnej. Szczyt odbywa się w Katowicach, ale znaczna część delegacji jest zakwaterowana w Krakowie i okolicach. Stąd konieczność zapewnienia uczestnikom konferencji bezpieczeństwa podczas pobytu i na trasach przejazdu w Małopolsce.

Sztab usytuowany jest w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Stanowisko działa całodobowo od 30 listopada br.  Miejsce to zostało utworzone w celu koordynacji działań służb zabezpieczających szczyt klimatyczny, zapewniając szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi. Oprócz policjantów pełnią tutaj służbę przedstawiciele wybranych instytucji odpowiadających za zabezpieczenie COP24 na terenie Małopolski.

Sztab wyposażony jest w kilkanaście stanowisk przeznaczonych dla przedstawicieli m.in.: Policji, SOP-u oraz ABW. Stanowiska są wyposażone w komputery z dostępem do różnych baz danych i systemów, łączność radiową i telefoniczną oraz mapy Krakowa i Małopolski. Na wielkoformatowych ekranach monitoringu miejskiego równocześnie można uzyskać ogląd kilkudziesięciu miejsc w samym Krakowie jak i drogach dojazdowych w stronę Katowic. W sztabie całodobową służbę pełnią policjanci. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Wśród nich są funkcjonariusze odpowiedzialni za ruch drogowy, działania sztabowe oraz prewencyjne a także służbę kryminalną i działania antyterrorystyczne.

(KWP w Krakowie / mg)

  • Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24
  • Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24
  • Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24
  • Sztab dowódcy podoperacji policyjnej na terenie Małopolski czuwa nad zabezpieczeniem szczytu klimatycznego COP24
Powrót na górę strony