Policjanci i antydyskryminacja - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i antydyskryminacja

W cyklu szkoleń antydyskryminacyjnych poświęconych mniejszościom zamieszkującym w Polsce uczestniczą młodzi policjanci ze Szkół Policji. We wszystkich placówkach zrealizowano już szkolenia dotyczące romskiej mniejszości etnicznej, ostatnie z tych zajęć odbyły się w słupskiej Szkole Policji. Kolejny etap to szkolenia poświęcony będzie społeczności żydowskiej.

Ładowanie odtwarzacza...

Całość szkoleń odbywa się w ramach projektu edukacji antydyskryminacyjnej, realizowanego we współpracy Komendy Głównej Policji z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin „Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin - program follow-up”.

W każdej z polskich Szkół Policji, dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, a więc policjantów rozpoczynających dopiero służbę w mundurze zrealizowene będą przynajmniej dwa interaktywne wykłady o tematyce antydyskryminacyjnej, prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Pheniben oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.
Materiały dotyczące społeczności romskiej przygotowała Fundacja Dialog-Pheniben, a dotyczące społeczności żydowskiej - Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

W trakcie wykładów policjanci otrzymują również materiały szkoleniowe poświęcone poszczególnym mniejszościom. Są to między innymi: „Romowie. Przewodnik dla Policji”; „Przewodnik po judaizmie dla policjantów” oraz ulotka na temat antysemityzmu i przestępstw popełnianych z nienawiści.

Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może naruszać godności żadnego człowieka. Poznanie historii i tradycji mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych jest niezwykle istotne w procesie budowy wzajemnego zaufania Policji i grup mniejszościowych, rozwijania antydyskryminacyjnych kompetencji policjantów i pracowników Policji oraz promowania wartości i postaw równościowych.
[…] materiał jest wynikiem satysfakcjonującej i owocnej współpracy z Muzeum POLIN i z Fundacją Dialog Pheniben. Wyrażam nadzieję, że będzie on […] przydatny i inspirujący w codziennej służbie i pracy” - napisał w słowie wstępnym do materiałów szkoleniowych Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk.

Po zakończonym cyklu szkoleń na temat romskiej mniejszości etnicznej, w policyjnych szkołach rozpoczną się teraz szkolenia antydyskryminacyjne poświęcone społeczności żydowskiej.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja