Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24

Data publikacji 05.12.2018

Zagwarantowanie bezpieczeństwa w trakcie trwania Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach, to jedno z najważniejszych w ostatnich latach przedsięwzięć polskiej Policji. Biorą w nim udział policjanci z oddziałów prewencji z: Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i oczywiście Katowic oraz pododdziałów z: Bielska-Białej, Częstochowy, Płocka i Radomia. Ich głównym zadaniem jest niedopuszczenie do wtargnięcia na teren COP24 osób postronnych.

Oddziały i pododdziały prewencji Policji przeznaczone są głównie do działań zespołowych w ramach pododdziałów zwartych. Realizują szereg działań związanych m.in. z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przywracaniem porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa.

W kontekście trwającego obecnie w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ mundurowi tych jednostek organizacyjnych Policji odpowiadają przede wszystkim za zabezpieczenie miejsca odbywania się COP24 oraz za zapobieganie ewentualnym próbom wtargnięcia na teren ONZ osób postronnych. Skala przedsięwzięcia jest ogromna. Szacuje się, że w wydarzeniu w sumie uczestniczyć będzie ok. 30 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym: politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Stąd zabezpieczenie konferencji klimatycznej COP24 niewątpliwie zaliczyć należy do najważniejszych w ostatnich latach przedsięwzięć polskiej Policji.

Wczoraj odbyła się odprawa służbowa części policjantów wchodzących w skład oddziałów i pododdziałów prewencji Policji, które uczestniczą w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego w Katowicach. Biorą w nim udział nie tylko mundurowi Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Do zabezpieczenia zaangażowano również oddziały prewencji z: Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia oraz pododdziałów z Bielska-Białej, Częstochowy, Płocka i Radomia. Mundurowi posiadają swoje standardowe wyposażenie, do którego zaliczyć należy przede wszystkim sprzęt: PZ, w tym tarcze i pałki szturmowe, ręczne i plecakowe miotacze gazu oraz broń gładkolufową. Ponadto, stróże prawa do swojej dyspozycji mają sprzęt specjalistyczny, taki jak: pojazdy wyposażone w urządzenia rozgłaszające LRAD, reflektory olśniewające i armatki wodne.

(KWP w Katowicach/ab)

 

 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
 • Policyjne oddziały prewencji zabezpieczają Szczyt Klimatyczny COP24
Powrót na górę strony