Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"

Data publikacji 05.12.2018

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla finałowej czwórki uczestników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń". Zwycięzce wyłoniono spośród 19 prac zgłoszony do konkursu. Tytuł zwycięzcy przypadł Michałowi Świtale z Zespołu Szkół w Ozimku. Następne trzy miejsca otrzymały wyróżnienia. Gratulacje wyróżnionym złożyli insp. Rafał Stanisławski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Pan Adrian Czubak - Wojewoda Opolski oraz Pan Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty.

Program "Cyberbezpieczny uczeń" swoim zasięgiem obejmuje ponad 720 szkół, ponad 7500 nauczycieli, a także około 100 000 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 23 600 osób już przeszło szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Program skierowany jest nie tylko do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, ale również pośrednio do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców i opiekunów. Ja podkreślają organizatorzy programu – cyberprzemoc jest równie niebezpieczna co przestępstwo w prawdziwym życiu, dlatego niezbędna jest edukacja w tej dziedzinie, tak aby skutecznie bronić się przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestępczości.

Realizacja programu odbywa się głównie przez spotkania informacyjno-edukacyjne, a ich tematyka dotyczy między innymi:

 • cyberprzemocy wśród dzieci,

 • publikacji obraźliwych treści,

 • wyłudzania danych osobowych,

 • hejtowania wizerunku innych osób,

 • niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem treści znajdujących się w portalach społecznościowych

 • zasad bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego.

Konkurs jest częścią pierwszego w Polsce programu podejmującego kwestie podniesienia świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu. Sam program został zainicjowany przez Komendanta Wojewódzkiej Policji nadinsp. Jarosława Kaletę i jest realizowany wspólnie z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem oraz Kuratorem Oświaty Michałem Siekiem.

 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
 • Ogłoszenie wyników konkursu na logo programu "Cyberbezpieczny uczeń"
Powrót na górę strony