Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie

Data publikacji 05.12.2018

30 listopada br. w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie odbyły się uroczystości związane z obchodami 99. rocznicy powstania polskiej Policji.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę RP w Londynie i oficerów łącznikowych polskiej Policji mł. insp. Monikę Sokołowską i podinsp. Bartosza Furgałę, wzięło udział ponad 80 gości. Komendanta Głównego Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. W skład polskiej delegacji wszedł również przedstawiciel Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP podinsp. Rafał Zamrzycki. Ze strony brytyjskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele brytyjskiego Home Office, National Crime Agency, New Scotland Yardu, City od London Police, Policji celnej i podatkowej HMRC, Policji hrabstw Lancashire, Leicestershire, Hampshire, Merseyside, Derbyshire, Essex, West Midlands, Gwent, a także zagraniczni oficerowie łącznikowi akredytowani w Wielkiej Brytanii reprezentujący m.in. Norwegię, USA, Irlandię, Australię, Francje, Bułgarię oraz Czechy.

Otwierając uroczystość, Ambasador Arkady Rzegocki podkreślił w swoim przemówieniu, że „stosunki bilateralne między polską a brytyjską policją są pełne wzajemnego zaufania i opierają się na wspólnej misji zwalczania transgranicznej przestępczości”.

Zabierając głos w imieniu Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosław Rzymkowski, zwrócił uwagę na skalę dwustronnej współpracy związanej z faktem, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę obywateli państw Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii oraz wskazał na kluczowe znaczenie wymiany informacji kryminalnych dla współpracy operacyjnej służb obu krajów.

Podczas uroczystości nadinsp. Rzymkowski wręczył w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, listy gratulacyjne wyróżniającym się przedstawicielom brytyjskich służ współpracujących z polską Policją.

Oficjalne obchody Święta Policji w Londynie zostały poprzedzone spotkaniem delegacji polskiej z Ambasadorem Rzegockim, który wysoko ocenił pracę oficerów łącznikowych polskiej Policji akredytowanych w Londynie podkreślając ich wysoki profesjonalizm i zaangażowanie.

Wizyta w Londynie była również okazją do spotkania z funkcjonariuszami polskiej Policji oddelegowanymi do Wielkiej Brytanii w ramach programu NEXUS.

(BMWP KGP / kp)

 

  • Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie
  • Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie
  • Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie
  • Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie
  • Obchody Święta Policji w Ambasadzie RP w Londynie
Powrót na górę strony